Just nu har vi driftstörningar vilket gör att vissa kunder upplever problem med att logga in i våra apptjänster samt i våra onlinetjänster. Felsökning pågår och bör vara åtgärdat inom kort!

Betalkurs

Betalkurs är det pris till vilket en värdepappersaffär avslutas, dvs det pris som betalats för t ex en aktie. Se även köpkurs och säljkurs.

Aktiebolag – kunskap & mjukvara för att driva aktiebolag - Björn Lundén - Ordförklaring för betalkurs - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 30 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.