Vi har haft ett strömavbrott som för närvarande påverkar nedladdning av digitala produkter, programversioner, mm. Vi ber om ursäkt för detta och jobbar på att lösa problemet så fort vi kan!

Bolagsordning

Bolagsordning är ett dokument som beskriver de grundläggande reglerna för ett visst aktiebolag.

Alla aktiebolag måste ha en bolagsordning. För att få bolaget registrerat måste Bolagsverket godkänna bolagsordningen.

Bolagsordningen måste innehålla vissa uppgifter:

• Bolagets företagsnamn.

• Den kommun i Sverige där bolagets styrelse har sitt säte.

• Vilken typ av verksamhet bolaget ska bedriva.

Aktiekapitalet (eller minimi- och maximikapital).

• Aktiernas nominella belopp.

• Antalet (eller lägsta och högsta antalet) ledamöter och suppleanter (om sådana ska finnas) i styrelsen samt mandattiden för dessa uppdrag.

• Antalet (eller lägsta och högsta antalet) revisorer i bolaget eller om bolaget inte ska ha revision.

• Sättet för sammankallande av bolagsstämma.

• Vilka ärenden som ska förekomma på ordinarie bolagsstämma.

• Uppgift om bolagets räkenskapsår.

• Om bolaget ska ha euro som redovisningsvaluta, ska detta anges i bolagsordningen. I så fall ska det i bolagsordningen också anges att aktiekapitalet och aktiernas nominella belopp ska vara bestämda i euro.

Det finns inget som hindrar att andra bestämmelser tas in, bara de inte strider mot aktiebolagslagen.

Aktiebolag – Kunskap & mjukvara för att driva AB - Björn Lundén - Ordförklaring för bolagsordning - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 30 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.