30% rabatt på alla onlinekurser! Gäller t o m 30/11. Vad vill du lära dig? »

Aktiebolag / Försäljning av andel i HB till AB

LEI-koder för värdepappershandel

Jag har sålt min andel i ett handelsbolag till ett aktiebolag. Hur ska försäljningen deklareras?

Publicerad:
Svar:

När en fysisk person, som varit aktivt verksam i handelsbolaget, säljer en andel i ett handelsbolag till en juridisk person är huvudregeln att hela kapitalvinsten tas upp som inkomst av näringsverksamhet (punkt 7 på blankett N3A). Säljaren tar då inte upp någon del av årets resultat från handelsbolaget, utan detta får köparen deklarera.

Alternativregeln innebär att säljaren och köparen kan dela upp årets resultat mellan sig genom ett särskilt bokslut per överlåtelsedagen. Var och en deklarerar då för sin andel av årets vinst (på blankett N3A). Kapitalvinsten (efter att den justerade anskaffningsutgiften ökats med andelen av årets vinst) tas därefter upp som inkomst av kapital (på blankett K15B). Observera dock att alternativregeln inte får användas om du eller någon närstående är verksam i handelsbolaget även efter försäljningen.

För passiva delägare deklareras kapitalvinsten som inkomst av kapital (blankett K15A).