Flaggning

Flaggning delas in i uppflaggning och nedflaggning. När en fysisk eller juridisk person köper eller säljer aktier i ett svenskt noterat bolag ska marknaden informeras när innehavet passerar varje femprocentsgräns, dvs 5%, 10%, 15% osv upp till 90%. Det kallas uppflaggning när innehavet går över en femprocentsgräns och nedflaggning när innehavet går under en femprocentsgräns. Gränserna gäller både kapital och röster. Med aktier jämställs här alla övriga aktierelaterade instrument, t ex optioner (inte standardiserade), inköpsrätter, lånade aktier och konvertibla skuldebrev.

Aktiebolag – Kunskap & mjukvara för att driva AB - Björn Lundén - Ordförklaring för flaggning - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.