Utspädning

Utspädning innebär att värdet av ett aktiebolags tillgångar fördelas på ett större antal aktier än tidigare och är en effekt av en fondemission.

Aktiebolag – Kunskap & mjukvara för att driva AB - Björn Lundén - Ordförklaring för utspädning - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.