Just nu får du 50% rabatt på våra böcker och e-böcker.
Erbjudandet gäller t o m 28/11 och gäller ej Rätt-serien. Rabatten dras i kassan.

Vilka är fördelarna med aktiebolag?

Svar:
Exempel på fördelar med aktiebolag som företagsform är: 

  • Tydlig skiljelinje och mindre omfattande personligt ansvar

Ett aktiebolag är en juridisk person och kan därför, precis som en fysisk person, äga saker (både fastigheter och annan egendom), låna pengar, bli stämd inför domstol och ha anställda. Eftersom det är en juridisk person finns det en knivskarp skiljelinje mellan företaget och dig själv som ägare. Det innebär att din egen ekonomi hålls skild från företagets. Aktiebolaget blir på så sätt mer tydligt och pedagogiskt jämfört med handelsbolag och enskild näringsverksamhet. I dessa företagsformer blir nämligen din egen och företagets ekonomi invävda i varandra på ett invecklat sätt. Medan ägaren eller ägarna i aktiebolaget normalt inte har ansvar för bolagets skulder eller andra förpliktelser, vilket gör att bolagsformen passar för ekonomiskt riskfyllda verksamheter. Visserligen kommer du oftast inte helt undan ansvar i praktiken, du är dock i de flesta fall bättre skyddad än om du har handelsbolag eller enskild näringsverksamhet.

  • Passar om man vill driva företag med andra

Vill du driva ett företag tillsammans med någon eller några andra passar denna företagsform ypperligt. Det blir enklast och mest effektivt istället för att kompanjonerna har varsitt företag som samarbetar. Ett aktiebolag kan ägas av flera personer medan en enskild firma alltid ägs av en person. Därmed passar enskild firma bättre om man ska driva företaget själv. Även om flera enskilda näringsidkare kan samarbeta i ett så kallat enkelt bolag, kan det rent administrativt vara ganska besvärligt att driva en verksamhet som enkelt bolag. Egentligen är ett enkelt bolag en samarbetsform och inte en företagsform.

  • Lämpligt om man har anställda

Det är ur risksynpunkt en fördel med aktiebolag om man har eller planerar att ha anställda. När du går från ett enmansföretag till att ha anställda ökar de fasta kostnaderna samtidigt som du som ägare ansvarar inte bara för din egen utan också för de anställdas privatekonomi. Även om det är möjligt att ha anställda i en enskild firma är det inte att rekommendera. Framförallt på grund av just riskerna. Det kan alltså vara en god idé att satsa på ett aktiebolag om målet är att bolaget ska växa i framtiden.