Just nu får du 50% rabatt på våra böcker och e-böcker.
Erbjudandet gäller t o m 28/11 och gäller ej Rätt-serien. Rabatten dras i kassan.

Vilka är nackdelarna med aktiebolag? 

Svar:
Exempel på nackdelar med aktiebolag som företagsform är: 

  • Mer krävande administration 

Från början var aktiebolag en företagsform främst avsedd för större verksamheter. Det är också främst med tanke på dessa som bestämmelserna i aktiebolagslagen är skrivna. Bestämmelserna kan därför upplevas som betungande för aktiebolagen. För den som driver bolaget själv, dvs är enda aktieägare, sitter ensam i styrelsen och är ensam anställd, framstår det närmast som överdrivet att ha bolagsstämma och styrelsemöte som ska protokollföras såväl som att följa formaliteter. Precis som ekonomiska föreningar måste aktiebolag nämligen upprätta en årsredovisning som ska registreras hos Bolagsverket. Årsredovisningen är mer omfattande än det årsbokslut som ska upprättas för enskild näringsverksamhet liksom de flesta handelsbolag.

  • Krav på aktiekapital

Svenska aktiebolag kan vara antingen privata eller publika. Du måste ha minst 25 000 kr i registrerat aktiekapital när du startar ett privat aktiebolag. Det kan bestå av antingen kontanter eller egendom som är till nytta för verksamheten. Publika aktiebolag måste ha ett registrerat aktiekapital på minst 500 000 kr. Det är endast publika aktiebolag som får sprida aktier, teckningsrätter, skuldebrev och optionsbevis till allmänheten eller notera dem på någon börs eller annan marknadsplats. Ett privat aktiebolag kan dock mycket väl ha ett registrerat aktiekapital som är större än både 25 000 kr och 500 000 kr, då det inte finns någon gräns uppåt.

  • Om du räknar med stora förluster i början

När du startar verksamheten ska du inte välja aktiebolag, om du räknar med förluster under de första åren. Det är nämligen väldigt viktigt att hålla koll på det egna kapitalet när man har aktiebolag, så att inte de sammanlagda förlusterna blir större än halva det registrerade aktiekapitalet. För så fort det händer har du endast åtta månader på dig att återställa det egna kapitalet (tillgångar minus skulder) så att detta minst motsvarar det registrerade aktiekapitalet. Gör du inte det måste du, för att undvika personligt betalningsansvar, likvidera bolaget. I ett sådant läge finns det två sätt att undvika likvidation. Antingen genom att tillföra medel i form av aktieägartillskott – dvs egna beskattade pengar som då blir ytterligare riskkapital förutom aktiekapitalet – eller genom att snabbt se till att bolaget får vinster som täcker förlusterna.

Enskild näringsverksamhet eller handelsbolag är bättre i en sådan situation. Dessutom får du då under vissa förutsättningar kvitta underskott från nystartad verksamhet mot inkomst av tjänst.