När måste jag bokföra?

Jag har ett litet företag med mindre än 1 miljon kr i nettoomsättning. Momsen redovisas en gång per år. Måste jag bokföra alla transaktioner löpande eller kan jag göra det en gång per år? 

2019-03-19
Svar:

Kontanta in- och utbetalningar måste alltid bokföras senaste påföljande dag. Detta kan skötas genom en manuell kassabok.

För övriga affärshändelser kan bokföringen senareläggas:

Företag som har en årlig nettoomsättning på högst 3 miljoner kr kan dröja med bokföringen av dessa transaktioner i högst 50 dagar efter utgången av det kvartal då affärshändelsen ägde rum.

Företag som har en årlig nettoomsättning på högst 1 miljon kr, högst 50 verifikationer och högst 250 affärshändelser kan dröja med bokföringen av övriga affärshändelser i högst 60 dagar efter utgången av det räkenskapsår då affärshändelsen ägde rum.

Enskilda näringsidkare som inte har några transaktioner med andra EU-länder och som uppfyller ovan nämnda villkor behöver inte bokföra övriga affärshändelser förrän i samband med inkomstdeklarationen.

Observera att detta inte betyder att verifikationerna får förvaras huller om buller fram till dess de ska bokföras. De ska vara i ordning och gärna sorteras in i kronologisk ordning i en pärm.