NY VERSION: 2022.3.103

Uppdatera ditt BL Administration med senaste versionen för bäst prestanda 

Nu finns en ny version att ladda ner!
I den här artikeln kan du läsa all versionshistorik som hör till versioner som släppts under 2022. Se alltid till att ditt program är uppdaterad med den senaste versionen för bäst prestanda.

2022-08-30

Läs nyhetsbrevet för version 2022.2.100 »


Version 2022.3.103

Släppt 30 augusti 2022

Allmänt
 • Problemet med skapande av nytt företag i molnet med manuella uppgifter är åtgärdat.
 • Problem med utskrift av företagslistan (Val av företag) vid vissa selekteringar/urval.
Bokföring
 • Ingående balans flyttades inte över till det nya året om det gamla året var låst, trots att man svarade Ja på frågan om att göra det ändå.
 • Det gick inte att specificera transaktioner i ekonomiöversikten om projekt hade ett bindestreck i id:t. För att hantera detta krävs en inställning i ftgdata.ini. Kontakta supporten för hjälp att ställa in detta.
 • I lokala företag med bildfiler lagrade i databasen gick det inte att ändra period på en verifikation om den innehöll kopplade dokument.
Fakturering
 • Korrigerar problem där påminnelser, inkassokrav samt räntefakturor inte uppdaterades som de skulle i molnföretag.
 • Problem med utskrift av påminnelser i lokala företag är åtgärdat.
 • Liten omstuvning i e-faktura-blocket på kundkortet för att tydligare samla dessa uppgifter.
 • Vid kreditering av en faktura som exporterats för franchise blev flaggan ”exporterad” felaktigt satt även på kreditfakturan redan vid registrering.
 • Ytterligare korrigering kring problemet med bilder kopplade till kundfakturor som inte kunder visas.
Leverantör
 • Förbättring av hämtning av tolkningsdata när slagningen mot roboten misslyckas.
Lön
 • Omuppdatering av lönetotaler utan urval fick inte med sig alla anställda.
 • Löneavdrag som fast lönerad fick inte negativt belopp utan blev positivt istället.
Lön Plus
 • Fel saldo för semester visades i löneregistreringen vid korrigering av semesterdagar.


Version 2022.3.102

Släppt 21 juni 2022

Fakturering
 • Bildfiler kopplade till kundfakturor som pdf-bilaga till en order kunde inte visas
Leverantör
 • Bokföringen blev felaktig vid återredovisning av leverantörsbetalningar i utländsk valuta via ISO20022
 • Förhindrat möjligheten att ta bort redovisningsvaluta


Version 2022.3.101

Släppt 9 juni 2022

Bokföring
 • En bakgrundsprocess som inte avslutades när man skapat en verifikation från skattedeklarationen gjorde att programmet inte kunde avslutas.
 • Problem att köra omuppdatering av redovisning om man har kostnadsbärare upplagda
 • Problem med felmeddelanden i skattedeklarationen vid start från BL Byråstöd första gången efter versionsuppdatering.
 • Problem med fel vid utgång ur verifikation vid ändring av verifikation i vissa fall (molnföretag med tolkning aktiverat)
 • Problem när periodiseringar skrivs till csv-fil i vissa fall
Fakturering
 • Förbättrad hantering av när fakturor ”överges” under uppdatering.


Version 2022.2.105

Släppt 19 maj 2022

Allmän

Det gick inte att skicka e-post från programmet med annat standard e-postprogram än Outlook.

Fakturering
 • Problem att uppdatera fakturor och manuellt registrerade kundreskontraposter om det finns en kontoreskontra kopplad till något av de använda kontona.
Leverantör
 • Vid import av leverantörsfakturor från fakturaskanningssystem sattes inte löpnummer på fakturorna.
 • Vid skapande av betalfil räknades löpnumret upp med två steg i stället för ett.


Version 2022.2.104

Släppt 13 maj 2022

Fakturering
 • Under vissa förutsättningar (SMTP-kommunikation, både faktura via e-post och utskrift i samma urval mm) kunde fler än en faktura/avtalsfaktura bifogas när fakturan skickades via e-post.


Version 2022.2.103

Släppt 12 maj 2022

Bokföring/Leverantör
 • Problem att periodisera i samband med registrering av verifikation/leverantörsfaktura
Fakturering
 • Problem att skriva ut fakturor och andra kunddokument direkt från förhandsgranskningen


Version 2022.2.102

Släppt 10 maj 2022

Allmän
 • Numera hämtas företagsuppgifterna när företaget väljs istället för löpande, vilket innebär att ändringar av inställningar som görs av någon annan inte slår igenom förrän företaget väljs om. Undantagna är parametrar som måste uppdateras löpande, såsom löpnummer av olika slag (fakturanummer, journalnummer, löpnummer etc).
 • Förinställda SMTP-inställningar för Hotmail/Live mail/Outlook är justerade till det som numera gäller.
 • Funktionen för att öppna dokument som pdf hämtade när flera filer hade samma filnamn ibland fel fil.
Bokföring
 • Att spara en ändrad verifikation där det finns ett kopplat dokument är optimerat.
 • Omuppdatering av redovisning är optimerat och uppsnabbat.
 • Ett fel som innebar att vid hittade och åtgärdade fel behövde omuppdatering av redovisning köras två gånger för att rätta till felet är rättat.
 • Avstämning och utskrifter av periodiseringar är optimerade. Det går dessutom att få ut rapporten i en csv-fil.
 • Dokument kunde bli felkopplade om man registrerade posten och samtidigt skapade en anläggningsregisterpost.
 • Vid borttag av verifikationsnummerserier behålls kopplingsraden i databasen, men en standardserie väljs istället för den borttagna verifikationsnummerserien.
 • Ett fel vid skapa fil för periodisk sammanställning är åtgärdat.
Fakturering
 • Fakturapdf:er som skickas via e-post med inställningen direktkommunikation SMTP streamas numera istället för att mellanlagras i datorn när de läggs in som bifogade filer i mailet.
 • Uppdateringsförfarandet av fakturor, avtalsfakturor etc. är ombyggt och optimerat.
 • Fakturahistoriken summerade i vissa fall TB-värdet felaktigt.
 • Inbetalningar i ISO-filer matchades inte om invoicetyp inte fanns med i bankfilen.
Leverantör
 • Återredovisning av ISO-filer från Swedbank kunde inte matchas mot fakturor om det fanns flera betalningar i samma batch i filen.
 • Återredovisning av ISO-filer från Swedbank kunde inte matchas om posterna var märkta som SCOR-poster (dvs innehöll OCR-referens).
 • Registrerade men ej uppdaterade leverantörsfakturor kan flyttas till den aktuella användaren vid ingång i rutinen.
Lön
 • Vid utskrift av kopia på lönebesked kan urval på anställd och period göras.
 • FOS-förfrågan görs endast för den aktuella anställda när en ny person läggs upp i anställdaregistret.
 • Vid nedsättning av arbetsgivaravgifter för ungdomar påverkas även kst/kb/pt av nedsättningen.
 • Kontrollistan vid AGI la ibland ungdomar i fel sektion.
 • Möjlighet att välja encoding/teckenuppsättning vid skapande av lönefil.
 • Benämningen för kontot på semesterfliken på löneartskortet har ändrats till kostnadskonto semester.
Lön Plus
 • Vi slår numera ihop samtliga meddelanden om semestergrundande ledighet som slagit i taket när man startar en ny löneperiod.
 • Semesterberäkning av intjänade dagar tog inte med avvikelser från sista månaden på intjänandeåret om underlaget hämtades på utbetalningsdatum.


Version 2022.2.101

Släppt 23 mars 2022

Allmän
 • Problem att läsa och använda bildfiler
 • Problem att hantera bildfiler om Bildfiler-mappen saknas under företagsmappen
Leverantör
 • Problem att visa bildfiler vid direktregistrering av skannade leverantörsfakturor
 • Gick inte att ändra sökvägen till dokumentmappen i EFH-inställningar i vissa fall