Nyhetsbrev version 2023.1.101

Nu finns BL Administration version 2023.1.101 för nedladdning. Ladda ner och installera versionen under Hjälp – Hämta ny version eller via Mina sidor på vår hemsida.

2023-01-02

Nyheter i version 2023.1.101

Nedan listas de större förändringar som gjorts i programmet sedan 2022.4.100 som släpptes i oktober 2022.
Versionen är framför allt viktig för dig som kör lön då den innehåller nya skattetabeller och arbetsgivaravgifter för 2023, samt för dig som utför solcellsinstallationer då skattereduktionen förändras från 1 januari 2023. Förutom det innehåller versionen en hel del annat smått och gott.

Allmänt

Alla nyupplagda företag blir molnföretag

Från och med denna version är det inte längre möjligt att lägga upp nya lokala företag. Alla nya företag som läggs upp kommer alltså att ha databasen i molnet. Denna förändring innebär att du som inte sedan tidigare har licens för att köra vår molnlagring behöver uppdatera din licens för att kunna lägga upp nya företag.

Här kan du läsa mer om förändringen och om hur du uppdaterar din licens

Byte från 32-bitars till 64-bitars plattform

Från och med version 2023.1.101 är BL Administration ett 64-bitarsprogram i stället för ett 32-bitars. Syftet är en prestandaförbättring i framför allt de delar där mycket data hanteras i minnet. Exempelvis bör uppdatering av en större mängd (hundratals) fakturor gå snabbare.

Ny dokumentvisare/intern webbläsare

Den dokumentvisare/interna webbläsare som hanterar och visar inkomna leverantörsfakturor och andra underlag, visar kopplade dokument på olika typer av poster (Dok-/Dokument-knapparna) samt visar företagsdokument (under Hjälp-menyn) är ersatt med en nyare. Det innebär bland annat att knapparna ser annorlunda ut samt att det finns viss ny funktionalitet som exempelvis ger dig möjlighet att förhandsgranska flersidiga pdf:er på ett smidigt sätt.

Fler och smidigare ingångar från Byråstöd

För dig som använder vårt byråstöd kan du från fliken Aviseringar – där du har översikt över ohanterade underlag, automatregistrerade fakturor/kvitton osv – öppna en reskontralista samt en verifikationskontroll filtrerad på automatregistrerade leverantörsfakturor respektive kvitton. Datumintervallet kommer att sättas utifrån aktuellt räkenskapsår.

Manualen är lättare att nå

För att det ska vara enklare för dig som användare att nå manualen har vi lagt den uppe i snabbmenyn, så att du alltid kan klicka in dig på den oavsett var du är i programmet. För att göra plats för manual-ikonen har vi flyttat undan ingången till BL Finans som numera nås under Aktivitet på Faktureringsfliken.

Vill du komma direkt in på avsnittet som behandlar det fönster du är inne i använder du F1-tangenten.

Digitala Företaget upphör

Som tidigare aviserats upphör tjänsten Digitala Företaget vid årsskiftet. I BL Administration innebär det att vi plockar bort ingången till Digitala Företaget från Arkiv-menyn.

Fakturering

Höjd skattereduktion för solcellsinstallationer

Från och med 1 januari 2023 ändras subventionsgraden för installation av solceller, som ju är en av typerna av grön teknik som ger skattereduktion, från 15 till 20%, vilket hanteras i och med denna programversion.

Den lägre procentsatsen gäller för arbeten som betalas 1 januari eller senare, men i praktiken innebär det att även fakturan behöver vara utställd efter årsskiftet då företaget endast kan få den skattereduktion som dragits av på fakturan, och avdraget på fakturan får vara 20% först från det att de nya reglerna träder i kraft.

Här kan du läsa mer om grön teknik

Fritt antal månader i debiteringsintervall för avtalsfakturor

Tidigare har månadsvis, kvartalsvis, halvårsvis samt årsvis varit valbara som debiteringsintervall för avtalsfakturor. Nu kan du välja fritt antal månader, upp till helår, för dina fakturor.

Lön

Skattetabeller och arbetsgivaravgifter 2023

Skattetabellerna för inkomståret 2023 är inlagda i programmet från och med denna version. Tänk på att skapa nytt löneår under Aktivitet – Årsrutiner – Skapa nytt löneår innan du registrerar lön för 2023.
Vad gäller arbetsgivaravgifter är procentsatserna oförändrade mot 2022, men åldersintervallen har justerats ett hack:

Normal nivå31,42%
Födda 1937 och tidigare

0%

Födda 1938– 1956

10,21%

Födda 2000–2004

19,73% (till och med 31/3 2023, därefter 31,42%)

Födda 2005–2007

10,21%


Aktuella belopp 2023

Belopp för traktamenten, milersättning och förmåner är justerade för 2023. Det blir automatiskt korrekta belopp när helt nya företag läggs upp, men i befintliga företag behöver du själv justera beloppen på de lönearter som hanterar dessa ersättningar genom att välja Uppläggning – Lönearter, markera en löneart och välja Redigera:

Löneart20232022
301 – Traktamente, heldag sk-fri (inom riket)260 kr240 kr
302 – Traktamente, halvdag sk-fri (inom riket)130 kr120 kr
303 – Nattraktamente130 kr120 kr
330 – Traktamente, reduktion för lunch/middag91 kr84 kr
331 – Traktamente, reduktion för frukost52 kr48 kr
332 – Traktamente, reduktion för helt fri kost234 kr216 kr
350 – Milersättning sk-fri (km)2,50 kr1,85 kr
352 – Milersättning vid bilförmån, bensin (km)2,50 kr1,25 kr
353 – Milersättning vid bilförmån, diesel (km)2,50 kr1,25 kr
355 – Milersättning vid bilförmån, gas (km)2,50 kr1,25 kr
356 – Milersättning vid bilförmån, etanol (km)2,50 kr1,25 kr
420 – Kostförmån lunch/middag110 kr100 kr
421 – Kostförmån frukost55 kr50 kr
422 – Kostförmån helt fri kost275 kr250 kr

Notera att milersättning vid bilförmån för elbil inte ändras, utan ligger kvar på 0,95 kr/km (9,50 kr/mil).

Dessutom finns en ny reseräkning för 2023 att hämta under Hjälp – Mallar och blanketter.

Kontrolluppgifter 2022

När det gäller kontrolluppgifter ska de anställda som redovisats i AGI (Arbetsgivardeklaration på individnivå) INTE redovisas i någon KU10 från och med inkomståret 2019. Men även fortsättningsvis ska kontrolluppgifterna KU20 (ränta) och KU31 (utdelning) lämnas årsvis, precis som tidigare.

Anställda som inte redovisats i någon AGI redovisas även fortsättningsvis på KU10. Det kan exempelvis gälla idrottsutövare där ersättningen understiger ett halvt prisbasbelopp, lön under 1 000 kr eller anställda som endast fått exempelvis bilersättning eller traktamente men ingen lön. Observera att det går att ha redovisat dessa i AGI även om det inte varit tvingande. Har detta gjorts ska ingen KU10 lämnas för personerna.

Version 2023.1.101 hanterar kontrolluppgifter för inkomståret 2022. Kontrolluppgifter görs under Aktivitet – Årsrutiner – Kontrolluppgifter efter att du registrerat samtliga löner för året. Du väljer själv om du gör kontrolluppgifterna före eller efter den första lönekörningen i januari 2023.

Här kan du läsa mer om hur du arbetar med Kontrolluppgifter

Tjänsteställe för anställda

Från och med redovisningsperiod januari (AGI-inlämning i februari) ska tjänsteställe rapporteras i individuppgiften. Därför har vi lagt till möjlighet att lägga upp företagets tjänsteställen i ett register som du når under Uppläggning – Övrigt – Tjänsteställe.

På anställdakortet anger du sedan personens tjänsteställe. Förutom de adresser som lagts upp i registret kan du välja den anställdes hemadress eller företagets adress (hämtas från de generella företagsuppgifterna).

Här kan du läsa mer om tjänsteställe

Möjlighet till fler ackumulatorer

Från och med nu kan du lägga upp fler ackumulatorer på de anställda än de fem som gällt fram till nu. Dessa läggs precis som tidigare upp under Uppläggning – Ackumulatorer där vyn också har fått en uppfräschning så att du på ett snabbare sätt kan se vad som gäller för respektive ackumulator i form av gröna bockar för inställningarna Ackumulera antal, Ackumulera belopp och Dölj på lönebesked (som är en ny inställning).

Standardlönebeskeden som skickas med är anpassade för den nya ackumulatorhanteringen, men använder du dig av ett företagsunikt/eget lönebesked behöver du justera detta senast i och med att du lägger upp en sjätte ackumulator, så att den ska visas korrekt. Detta görs genom att i stället för de tidigare ackumulatorfälten infoga datafältet @ackumulatorer.

Här kan du läsa mer om ackumulatorer

Kommentar i kommande lönerader

Kommande lönerader används både för att förbereda en framtida lönekörning och av integratörer som skjuter in transaktioner mot löneprogrammet. Nu finns möjlighet att ange en kommentar till en post som läggs upp. När raderna hämtas upp i lönekörningen hamnar dessa i fältet Anmärkning i löneregistreringen.

Här kan du läsa mer om kommande lönerader

Lön Plus

Bokföring av semesterskuld på kostnadsställe

Nu finns möjlighet att bokföra semesterskulden på ett kostnadsställe. Vill du använda funktionen gör du en inställning under Arkiv – Företagsuppgifter – Lön – fliken Semesterhantering.

Det är sedan det kostnadsställe som är valt på anställdakortets flik Grunduppgifter som styr uppbokningen. Notera att funktionen endast rekommenderas för företag där de anställda är kvar på samma kostnadsställe under hela anställningen. Om kostnadsstället ändras kommer hela den inarbetade skulden att flyttas över till det nya kostnadsstället.