NY VERSION: Nu finns 2021.1.107 och 2022.1.104 för nedladdning

Nu kan du ladda ner version 2021.1.107 samt 2022.1.104 av BL Bokslut. Detta gör du enklast genom att välja meny Hjälp – Hämta ny version.
I den här artikeln kan du se vad som är nytt i versionerna.

2022-06-08

– VERSIONER 2022 –

Version 2022.1.104

Släppt 2 februari 2023

 • Buggfix
Version 2022.1.103

Släppt 31 januari 2023

Allmänt:

 • Möjlighet att lösenordsskydda dina bokslutsfiler
 • Flyttat knappen Hämta/kontrolelra företagsuppgifter
 • Nya konton i samband med införandet av stöd för inventarieanskaffningar – 2519 Skattereduktioner och  5194 – Skattereduktion mot fastighetsskatt/fastighetsavgift

Bilagor

 • Ny bilaga, 2512INV – beräkna och bokföra skattereduktionen för inventarieanskaffningar som skedde under 2021 och som finns kvar i bolagets ägo vid beskattningsårets utgång. Denna reduktion gäller för de beskattningsår som avslutas 2022-12-31 eller senare. Vi har även en artikel infogad för teoretiskt stöd gällande detta.
 • I bilaga 2512 har det tillkommit en egen del för skattereduktion för inventarieanskaffningar. Notera att underlaget hämtas via direktöveröring till BL Skatt från denna bilaga.
 • I bilaga 2510 finns en ny del för avstämning av skatt tillsammans med skattereduktion för inventarieanskaffningar. Vi har även justerat kontointervallet för att få med alla konton som rör skatteskulderna.

Läs nyhetsbrev för version 2022.1.103

Version 2022.1.102

Släppt 8 juni 2022

Allmänt
 • Problem med att visa chattknappen på startsidan åtgärdat. En cookie sparas på datorn i samband med installationen av versionen för att den ska visas. Lär mer om hur vi hanterar cookies här 
 • Knappen Export BL Skatt är aktiverad vilket möjliggör direktöverföring mellan programmen
Bilagor
 • Liten ändring av årtal på bilaga 2514 angående deklarationstidpunkt
 • Justering på bilaga 1209 på grund av ett GetField-meddelande som visades felaktigt
Övrigt
 • Flertalet kloner från version 2021.1.106 och 2021.1.107, bland annat tillagda kontroller

Läs nyhetsbrev för version 2022.1.101


– VERSIONER 2021 –

Version 2021.1.107

Släppt 8 juni 2022

Allmänt
 • Problem med att visa chattknappen på startsidan åtgärdat. En cookie sparas på datorn i samband med installationen av versionen för att den ska visas. Lär mer om hur vi hanterar cookies här 
 • Ytterligare justering för den inbyggda webbläsaren
 • Ändring som gör att programmet accepterar en enskild apostrof i ett namn på en företrädare
Kontroller
 • Ny kontroll som rör personuppgifterna för att undvika felaktigt val inför undertecknande av årsredovisningen
Version 2021.1.106

Släppt 30 mars 2022

 • Justering för den inbyggda webbläsaren som orsakade problem vid uppstart av programmet för vissa kunder
 • Förbättrad funktion för kontroll av datering av underskrifter på fliken Digital inlämning
 • Ny varning om datum för revisionsberättelse saknas när årsredovisningen upprättas elektroniskt
 • Ny varning om datum för signering av årsredovisningen och övriga dokument anges i felaktig ordning
 • Hämtning av datum för signering av årsredovisningen från Verified är justerad
 • Nyvald revisor hämtas inte längre till dialogen Datering av underskrifter
Version 2021.1.105

Släppt 28 februari 2022

Kontroller
 • Rättning av kontroll som felaktigt visades för datumformat för räkenskapsår som avslutas innan 31 december 2021
Allmänt
 • Anpassningar i installationsfilen med anledning av byte av inbyggd webbläsare


Läs nyhetsbrev för version 2021.1.104