NY VERSION: Nu kan du ladda ner 2021.4.102

Nu finns BL Skatt version 2021.4.102 att ladda ner. I denna version har vi bara gjort några mindre korrigeringar. Här nedan listar vi vad versionen innehåller:

2022-03-29
Munkfors kommun

Församlingen Forshaga-Munkfors kan tillhöra två olika kommuner. Kommunen Munkfors fanns inte att välja på i kommunalskattelistan tidigare. Det finns den nu.

Justering av reduktioner då man bott i Sverige en del av året

De nya skattereduktionerna för Förvärvsinkomst samt Tillfällig skattereduktion för arbetsinkomster ska reduceras om den skattskyldige varit bosatt i Sverige endast en del av året. Det har vi nu åtgärdat.

Fler bilagor går att importera in i Skatteverkets e-tjänst

I år har Skatteverket utökat med att även bilaga N3A samt K10 går att importera direkt på deras e-tjänst Inkomstdeklaration 1. Så nu är det alltså följande bilagor som går att importera där:

NE, NEA, N3A, N8, K4, K5, K6. K7 samt K10. Vi har nu utökat dialogen med den informationen.

Du gör då enklast en export av bilagorna då du står i deklarationen.

SRU-filen döps till samma namn som deklarationsfilen och är enklare att hålla koll på vid import av bilaga efter bilaga där på Skatteverkets e-tjänst Inkomstdeklaration 1. För att kunna logga in där krävs, till skillnad från filöverföringen, att du är deklarationsombud eller att det är din egen deklaration.

Övrigt

Vi har nu utökat det antal interna säkerhetskopior som tas på din egen dator/server från 2 till 4 stycken. Vi har i BL Skatt förvalt endast 5 minuters intervall och då kan tiden varit lite för knapp innan den äldsta säkerhetskopian tas bort. Dessa kopior är bra att använda om man exempelvis råkat ta bort en blankett man velat ha kvar.