Bokföring / Bokföra periodiseringsfond

Bokföra periodiseringsfond – praktiska konteringsexempel

LEI-koder för värdepappershandel

Hur du ska bokföra periodiseringsfond skiljer sig åt mellan aktiebolag och enskild firma. Ett aktiebolag måste bokföra periodiseringsfond medan det är frivilligt för dig som driver enskild firma.

Publicerad: 2023-07-10

Bokföra periodiseringsfond i aktiebolag

DEBETKREDIT
KontoBeloppKontoBelopp
881118 000
212218 000

Ett aktiebolag har en skattepliktig vinst på 72 000 kr. Man väljer att sätta av maximala 25%, dvs 18 000 kr, av inkomsten till periodiseringsfond [8811] och bokför avsättningen som en obeskattad reserv på kontot periodiseringsfond 2022 [2122].

Aktiebolag gör avsättningen till periodiseringsfond i bokslutet och beskattas för en schablonränta på gjorda avsättningar till periodiseringsfonder vid beskattningsårets ingång. Schablonräntan ska inte bokföras utan tas endast upp i deklarationen som en intäkt och ska räknas med i underlaget för beräkning av årets skatt. Avsättningen ska återföras senast efter sex år. Varje års avsättning bildar en egen periodiseringsfond vilket innebär att det går att ha maximalt sex fonder samtidigt.

! I vår kompletta handbok BOKFÖRING kan du ta del av massor av konteringsmallar och exempel som visar hur du bokför olika affärstransaktioner. Finns som tryckt bok och e-bok. 

Återföring av periodiseringsfond i aktiebolag

Ett företag kan ha maximalt sex periodiseringsfonder. Därefter måste den första periodiseringsfonden återföras.

DEBETKREDIT
KontoBeloppKontoBelopp
2126
18 000
881918 000

Ett företag gjorde en avsättning på 18 000 kr till periodiseringsfond beskattningsåret 2016. Periodiseringsfonden måste återföras beskattningsåret 2022. 18 000 kr debiteras [2126] (saldot blir då noll på det kontot) och krediteras [8819].

För att den sänkning av bolagsskatten som påbörjades 2019 inte ska leda till oönskad skatteplanering är reglerna för återföring av periodiseringsfond för aktiebolag ändrade. De fonder som avsattes ett år med högre skatt ska vid återföringen räknas upp med 3–6% beroende på aktuell bolagsskatt. I bokföringen ska periodiseringsfond återföras till 100 % och resterande del ska tas upp som en skattemässig justering i inkomstdeklarationen.

Med Björn Lundén Bokföring sköter du din enskilda firmas bokföring smidigt på webben och i mobilen. Prova gratis i 30 dagar!


Bokföra periodiseringsfond i enskild firma

För att du ska ha kontroll även över skattemässiga avsättningar (obeskattade reserver) kan du bokföra periodiseringsfond mm under eget kapital (men det är alltså frivilligt att bokföra periodiseringsfond i enskild firma). Då har du hela tiden kontroll över hur stora obeskattade intäkter du har. Du som enskild näringsidkare får sätta av 30% av inkomsten till periodiseringsfond.

För periodiseringsfond finns det inget särskilt konto under eget kapital men du kan lägga upp ett eget, t ex [2051]. Har du flera periodiseringsfonder är det praktiskt att du bokför varje års periodiseringsfond på ett eget konto så att du kan hålla reda på vilket år den ska återföras till beskattning. Du namnger då kontona periodiseringsfond 2022, osv.

Som motkonto använder du ett annat konto under eget kapital som utjämningskonto, [2059]. I och med att både kontot för periodiseringsfond och utjämningskontot finns under eget kapital påverkas inte det egna kapitalets storlek.

DEBETKREDIT
KontoBeloppKontoBelopp
2059
20 0002051
20 000

Paul gör avsättning till periodiseringsfond med 20 000 kr. För att han ska kunna utläsa vilka obeskattade (delbeskattade) intäkter som finns i företaget bokför han periodiseringsfonden under eget kapital. Han krediterar kontot [2051], Periodiseringsfond, med 20 000 kr och debiterar konto [2059], Utjämningskonto

DEBETKREDIT
KontoBeloppKontoBelopp
2051
20 000
205920 000

Det har blivit dags för Paul att återföra periodiseringsfonden. Han debiterar då konto [2051], Periodiseringsfond, med 20 000 kr och krediterar konto [2059], Utjämningskonto, med samma belopp.

I vår bok ENSKILD FIRMA kan du läsa mer om skattereglerna kring periodiseringsfond, expansionsfond, mm.

Faktagranskat innehåll du kan lita på

Den här artikeln är skriven och faktagranskad av medarbetare på Björn Lundén med lång erfarenhet av det aktuella ämnet.

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som startades redan 1987 och som sedan dess förenklat företagarnas vardag genom smarta och lättanvända lösningar inom främst redovisning, lön och skatt.

Varsågod att ta del av vår samlade företagskunskap!