Sommarbokskampanj t om 30 juni: 50% rabatt på alla böcker och e-böcker!

Bokfört värde

Bokfört värde är det värde en tillgång respektive en skuld är upptagen till i balansräkningen.

Bokföring - Pålitlig kunskap & mjukvara för företag & byrå - Björn Lundén - Ordförklaring för bokfört värde - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 30 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.