Bokföring / Kreditfaktura

Kreditfaktura – omvänd faktura vid hävning, rättelse mm

LEI-koder för värdepappershandel

En kreditfaktura, eller kreditnota som det också kallas, är en omvänd faktura som säljaren utfärdar exempelvis för att kompensera en köpare för ett fel eller en skada. 

Publicerad: 2022-02-07

En köpare som är missnöjd med en vara kan kräva kompensation för detta. Då sänder säljaren en kreditfaktura till köparen på ett belopp som kompenserar kunden för "skadan". En kreditfaktura kan alltså sägas vara en omvänd faktura; säljaren betalar kunden. Beloppen på en kreditfaktura har ett minustecken framför sig. Även momsen ska krediteras, vilket många glömmer.

Man kan även använda en kreditfaktura för att rätta till en faktura med ett felaktigt belopp. Har säljaren fakturerat ett för högt belopp, justerar säljaren detta genom att skicka en kreditfaktura på det överskjutande beloppet till köparen.

På kreditfakturan ska finnas uppgifter om den ursprungliga fakturan, dvs den faktura som krediteras.

En kreditfaktura utformas på samma sätt som en vanlig faktura med den skillnaden att du använder rubriken Kreditfaktura. En annan skillnad är att beloppen på en kreditfaktura är negativa.

Med Björn Lundén Fakturering skapar du enkelt kreditfakturor. Prova gratis i 30 dagar »

Faktagranskat innehåll du kan lita på

Den här artikeln är skriven och faktagranskad av medarbetare på Björn Lundén med lång erfarenhet av det aktuella ämnet.

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som startades redan 1987 och som sedan dess förenklat företagarnas vardag genom smarta och lättanvända lösningar inom främst redovisning, lön och skatt.

Varsågod att ta del av vår samlade företagskunskap!