Lageromsättningshastighet

Lageromsättningshastighet är ett nyckeltal inom räkenskapsanalys, som uttrycker hur många gånger per år som lagret omsätts i en verksamhet.

Lagrets omsättningshastighet = varukostnad/genomsnittligt lager

Det genomsnittliga lagret beräknas oftast genom att man summerar lagrets värde vid årets början och vid årets slut och dividerar med 2. Har företaget stora säsongskillnader kan man behöva ha fler avstämningspunkter än bara en gång om året.

Bokföring – Guider, tips & råd om att bokföra - Ordförklaring för lageromsättningshastighet - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.