Vi har haft ett strömavbrott som för närvarande påverkar nedladdning av digitala produkter, programversioner, mm. Vi ber om ursäkt för detta och jobbar på att lösa problemet så fort vi kan!

Bokföring / Likviditetsbudget

LEI-koder för värdepappershandel

En likviditetsbudget visar om pengarna kommer att räcka till för att täcka periodens utbetalningar medan resultatbudgeten visar om verksamheten kommer att gå med vinst eller förlust. Likviditetsbudgeten visar förväntade in- och utbetalningar, så att du kan se förändringar i likviditeten under budgetperioden. 

Publicerad:
Likviditetsbudget lika viktig som resultatbudget

En likviditetsbudget är minst lika viktig i verksamheten som en resultatbudget. Visserligen är det så att om resultatbudgeten visar att verksamheten inte går ihop ens på lång sikt, är det knappast någon idé att göra någon likviditetsbudget, eftersom pengarna ändå tar slut förr eller senare. Först måste du se till att ändra på själva verksamheten så att den visar vinst. Vinsten är nämligen förutsättningen för en god likviditet.

Den penningbrist som visar sig i den sämsta månaden styr kapitalbehovet, dvs hur mycket pengar företaget måste se till att låna upp eller som man kan täcka in med den beviljade kontokrediten.

Att växa tär på likviditeten

Även vinstgivande företag kan få stora likviditetsproblem, särskilt när verksamheten växer. Själva växandet binder mycket rörelsekapital, framför allt i form av kundfordringar och lager. Ett nystartat företag växer ofta snabbt, och får därför ofta likviditetsproblem.

Faktorer som påverkar likviditeten

Likviditeten förbättras av: 

 • Vinster
 • Försäljning av inventarier
 • Lagerminskning
 • Kortare kundkredittid
 • Längre leverantörskrediter   
 • Ökning av långfristiga lån
 • Egen insättning (enskild firma och handelsbolag)
 • Nyemission och ägartillskott (AB)

Likviditeten försämras av:

 • Förluster
 • Köp av inventarier
 • Lagerökning
 • Längre kundkredittid
 • Kortare leverantörskrediter
 • Amortering av långfristiga lån
 • Egna uttag (enskild firma och handelsbolag)
 • Utdelning (AB)