Redovisningsrevision

Med redovisningsrevision menas den del av en revision som innebär granskning och bedömning av räkenskaper och årsredovisning. Brukar även kallas siffergranskning. Se även förvaltningsrevision

Egentligen är redovisningen en del av förvaltningen och därmed är uppdelningen missvisande.

Bokföring – Guider, tips & råd om att bokföra - Ordförklaring för redovisningsrevision - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.