Utgiftsbegrepp

För att beskriva ett företags utflöde av resurser finns följande tre begrepp:

• utgift

• utbetalning

• kostnad.

På samma sätt som för inkomstbegreppen skiljer man mellan företagets resursförbrukning utifrån olika tidpunkter.

En utgift uppstår vid anskaffningstidpunkten för en speciell resurs. Begreppet utgift är ur redovisningssynpunkt, på samma sätt som begreppet inkomst, knutet till fakturerings- eller betalningsdatum.

Med utbetalning menas tidpunkten när företaget betalar sina utgifter. Utbetalningen består av den faktiska penningsumma som företaget betalar för en viss utgift.

En kostnad definieras som en periodiserad utgift. Periodisering av utgifter innebär att utgifterna hänförs till en viss tidsperiod, t ex ett år eller en månad. Företagets kostnader uppkommer i takt med resursförbrukningen i verksamheten. Det är inte förrän företaget förbrukar en resurs som en kostnad uppstår. Däremot kan det mycket väl ha uppstått en utgift och även en utbetalning. Kostnaden har därför ingenting med anskaffningstidpunkten eller betalningstidpunkten för en resurs att göra. Istället är det tidsperioden för när resurser förbrukas som avses.

Bokföring – Guider, tips & råd om att bokföra - Ordförklaring för utgiftsbegrepp - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.