Sommarbokskampanj t om 30 juni: 50% rabatt på alla böcker och e-böcker!

Bokföringsmässiga grunder

Bokföringsmässiga grunder innebär att de utgifter och inkomster som hör till ett räkenskapsår ska kostnads- respektive intäktsföras och påverka räkenskapsårets resultat. Det avgörande är när en affärshändelse blir utförd, inte när den betalas. 

Bokföring - Pålitlig kunskap & mjukvara för företag & byrå - Björn Lundén - Ordförklaring för bokföringsmässiga grunder - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 30 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.