Kortfristiga fordringar

Med kortfristiga fordringar menas fordringar som förfaller inom ett år.

Posten kortfristiga fordringar ligger i företagets balansräkning under omsättningstillgångar. Jfr långfristiga fordringar.

Bokföring – Guider, tips & råd om att bokföra - Ordförklaring för kortfristiga fordringar - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.