Delårsbokslut

Inom redovisning är ett delårsbokslut (delårsrapport) ett förenklat bokslut som upprättas för en kortare period, t ex för ett halvår eller ett kvartal. Företag med minst 200 anställda eller med tillgångar som enligt de två senast balansräkningarna överstiger 1 000 prisbasbelopp ska minst en gång under ett räkenskapsår som är längre än 10 månader skicka in ett delårsbokslut till Bolagsverket. Detta gäller även för företag som har aktier eller skuldebrev registrerade vid en utländsk börs.

Bokslut & årsredovisning - Förenkla med info & mjukvara från Björn Lundén - Ordförklaring för delårsbokslut - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.