Bokslut & årsredovisning / Fastställelseintyg

Fastställelseintyg – förklaring och exempel

LEI-koder för värdepappershandel

Vad är ett fastställelseintyg och när måste ett sådant upprättas? 

Publicerad: 2019-03-16

Ett felaktigt fastställelseintyg är ett vanligt fel i många av de årsredovisningar som Bolagsverket får in. Ett korrekt fastställelseintyg ska:

  •     vara i original
  •     vara underskrivet av vd eller styrelseledamot
  •     ha med uppgift om datum för bolagsstämma

På kopian av årsredovisningen ska en styrelseledamot eller vd med sin underskrift intyga att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på ordinarie bolagsstämma och vilka datum stämman hölls. Intyget kan skrivas på valfri sida i årsredovisningen men ofta görs det på årsredovisningens försättsblad. Fastställelseintyget ska innehålla en uppgift om stämmans beslut om hur bolagets vinst eller förlust ska disponeras. Med vinst eller förlust menas den sammanlagda vinsten eller förlusten, alltså inte bara årets vinst eller förlust utan även den balanserade (tidigare års).

Företag som har revision ska även lämna in en bestyrkt kopia av revisionsberättelsen. I fastställelseintyget kan man bestyrka både årsredovisningen och revisionsberättelsen.

Exempel på Fastställelseintyg:

Undertecknad styrelseledamot i Aktiebolaget XX intygar, dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet, dels att resultaträkningen och balansräkningen fastställts på årsstämma den 10 juni 201X. Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition/förslag beträffande den uppkomna förlusten.

Näsviken 201X-06-10 
Anna Andersson

Gör din årsredovisning i våra program

BL Bokslut Företag är ett smidigt bokslutsprogram som har alla funktioner du behöver för bokslutet och årsredovisningen. Du kan på ett enkelt sätt föra över uppgifterna från din bokföring till BL Bokslut Företag.

Ett annat alternativ är vår nya webbapplikation Digitala Årsredovisningen. Programmet följer regelverket till 100% och ser till att din årsredovisning blir korrekt. Du laddar upp din bokföring och följer sedan en pedagogisk guide och får på kortast möjliga tid en årsredovisning som är klar för inlämning till Bolagsverket. 

Faktagranskat innehåll du kan lita på

Den här artikeln är skriven och faktagranskad av medarbetare på Björn Lundén med lång erfarenhet av det aktuella ämnet.

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som startades redan 1987 och som sedan dess förenklat företagarnas vardag genom smarta och lättanvända lösningar inom främst redovisning, lön och skatt.

Varsågod att ta del av vår samlade företagskunskap!