Just nu får du 50% rabatt på våra böcker och e-böcker.
Erbjudandet gäller t o m 28/11 och gäller ej Rätt-serien. Rabatten dras i kassan.

Hur gör man bokslut och årsredovisning?

Svar:
Det stora arbetet med att upprätta en årsredovisning är det grundläggande arbetet med att värdera de olika posterna som ingår i årsredovisningen, dvs beräkna avskrivningar, värdera kundfordringar, varulager mm enligt gällande bestämmelser.

Du börjar med att gå igenom balansräkningen post för post, dvs värderar de olika posterna och bokför avskrivningar, lagerförändringar, interimsposter, osv. När detta är klart och alla justeringar har bokförts, stämmer resultatet automatiskt. Du bör dock kontrollera posterna i resultaträkningen så att de är rimliga. Det kan förekomma felkonteringar som gör att resultatposter misstämmer sinsemellan, t ex att fel kostnadskonto eller intäktskonto har använts vilket kan innebära att en kostnad eller intäkt hamnar i fel post i årsredovisningen.

Det som sedan återstår är att framställa själva årsredovisningsdokumentet, dvs presentera resultaträkningen och balansräkningen i rätt uppställningsform samt ta fram tilläggsupplysningar och förvaltningsberättelse.