Räkenskapsenlig avskrivning

Räkenskapsenlig avskrivning är en av två metoder för skattemässiga avskrivningar, den andra är restvärdeavskrivning.

Villkoren för att få göra räkenskapsenlig avskrivning är att företaget gör årsbokslut eller årsredovisning och att de skattemässiga avskrivningarna bokförs (därav namnet).

Vid räkenskapsenlig avskrivning får företaget välja mellan två metoder: 30-procentsregeln och 20-procentsregeln.

30-procentsregeln säger att företaget skattemässigt får ta upp inventarierna till lägst 70% av förra årets utgående skattemässiga restvärde ökat med årets inköpsutgifter och minskat med årets försäljningsinkomster. Försäkringsersättningar för skadade eller förlorade inventarier och bidrag ska också minska underlaget. Inventarier som köpts och sålts samma år räknas inte med. Företaget måste jämka procentsatsen om räkenskapsåret är längre eller kortare än 12 månader.

20-procentsregeln säger att företaget får ta upp inventarierna till lägst det restvärde som blir om man gör en 20-procentig årlig avskrivning på anskaffningsvärdet. Företaget måste jämka procentsatsen om räkenskapsåret är längre eller kortare tid än 12 månader.

Företaget kan göra större skattemässiga avskrivningar än vad som egentligen är motiverat av den ekonomiska livslängden på inventarierna för att skjuta skattebetalningar framåt i tiden. Skillnaden mellan den skattemässiga avskrivningen och den bokförda avskrivningen enligt plan ska redovisas som en obeskattad reserv i balansräkningen, en anläggningsreserv.

Bokslut & årsredovisning - Förenkla med info & mjukvara från Björn Lundén - Ordförklaring för räkenskapsenlig avskrivning - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.