Just nu får du 30 % rabatt på alla onlinekurser! Gäller t o m 30 april.

Vad är en förvaltningsberättelse?

Svar:
Förvaltningsberättelsen är en del av årsredovisningen. I förvaltningsberättelsen ska företaget lämna uppgifter som har betydelse för bedömningen av verksamheten. Förvaltningsberättelsen kompletterar den information som lämnas i årsredovisningens övriga delar (balansräkningen, resultaträkningen och noterna).