Just nu får du 50 % sommarrabatt på alla böcker och e-böcker!

Vad är en förvaltningsberättelse?

Svar:
Förvaltningsberättelsen är en del av årsredovisningen. I förvaltningsberättelsen ska företaget lämna uppgifter som har betydelse för bedömningen av verksamheten. Förvaltningsberättelsen kompletterar den information som lämnas i årsredovisningens övriga delar (balansräkningen, resultaträkningen och noterna).