Just nu får du 50 % sommarrabatt på alla böcker och e-böcker!

Vad innebär tilläggsupplysningar?

Svar:
Tilläggsupplysningarna ska förtydliga och komplettera informationen i årsredovisningen.

Årsredovisningslagen innehåller omfattande bestämmelser om vilka tilläggsupplysningar som ska lämnas och hur de ska redovisas. En tillläggsupplysning lämnas ofta i form av en not, men kan också lämnas direkt i balans- eller resultaträkningen om det ger en bättre överskådlighet.