Just nu får du 50% rabatt på våra böcker och e-böcker.
Erbjudandet gäller t o m 28/11 och gäller ej Rätt-serien. Rabatten dras i kassan.

Vad menas med väsentliga händelser?

Svar: 
Med väsentliga händelser menas

  • beslutade viktiga förändringar i verksamheten (alltså inte endast planerade förändringar),
  • för företaget viktiga externa faktorer som påverkat företagets ställning och resultat,
  • om företaget har upprättat en kontrollbalansräkning eller är skyldigt att göra det
  • om företaget inte längre förutsätts fortsätta sin verksamhet.

Med viktiga förändringar i verksamheten menas t ex köp och försäljning av dotterföretag, fusion, etablering eller nedläggning av rörelse- eller produktgrenar, ingångna större avtal och större investeringar.

Med viktiga externa faktorer menas faktorer som påverkat företagets ställning och resultat när det gäller marknad, miljö, råvaruförsörjning, räntor eller valutakurser.

Information som företaget ska lämna enligt den sista punkten är t ex om företaget försatts i likvidation eller konkurs.
Förvaltningsberättelsen ska innehålla fler delar än vad vi redogjort för här.

Vill du läsa mer rekommenderas boken Bokslut & årsredovisning i mindre aktiebolag – K2.