Anskaffningsutgift

Anskaffningsutgift är ett begrepp som används vid kapitalvinstberäkning i inkomstslaget kapital.

Anskaffningsutgiften är vad företaget betalat för en tillgång inklusive hanterings- och hemtagningskostnader (t ex frakt och tull).

Anskaffningsutgiften plus förbättringsutgiften utgör tillsammans omkostnadsbeloppet, vilket är det slutliga avdrag som görs från försäljningsintäkten vid vinst-/förlustberäkningen.

I inkomstslaget näringsverksamhet (både skatte- och redovisningsmässigt) används begreppet anskaffningsvärde istället för begreppet anskaffningsutgift.

Bokslut & årsredovisning - Förenkla med info & mjukvara från Björn Lundén - Ordförklaring för anskaffningsutgift - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.