BL Bokslut
Trygghetsgaranti
Molnversion och lokal version

BL Bokslut Proffs

– programmet utan begränsningar

BL Bokslut Proffs är ett kraftfullt och modernt bokslutsprogram med alla funktioner du behöver för bokslutet och årsredovisningen. Du kan hantera ett obegränsat antal företag. Du jobbar lokalt eller i molnet med dina årsredovisningar.

Programmet hanterar XBRL-format för digital inlämning av årsredovisning till Bolagsverket. • Molnet
 • Lokalt

BL Bokslut Proffs i molnet innehåller allt du behöver för boksluts- och årsredovisningsarbetet. Du har full frihet att arbeta var du vill, t ex hemifrån eller ute hos kund. Du slipper dessutom tänka på säkerhetskopiering, lagring och filöverföringar. 

 • Molnlösning med åtkomst via nätet
 • Hanterar XBRL-format för digital inlämning av årsredovisning
 • Säker lagring och automatisk säkerhetskopiering
 • Lättanvänt, överskådligt med tydlig arbetsgång
 • Allt för både K2- och K3-bokslut
 • Varningar och kontroller för årsredovisningen
 • Lättredigerade mallar för snygga årsredovisningar
 • Support ingår
 • Obegränsat antal företag

BL Bokslut Proffs innehåller allt du behöver för att boksluts- och årsredovisningsarbetet. I programmet gör du ett obegränsat antal bokslut.  

 • Lättanvänt och överskådligt
 • Hanterar XBRL-format för digital inlämning av årsredovisning
 • Tydlig arbetsgång
 • Allt för både K2- och K3-bokslut
 • Varningar och kontroller för årsredovisningen
 • Lättredigerade mallar för snygga årsredovisningsdokument
 • Support ingår
 • Obegränsat antal företag
Läs recensioner »

Pris för en (1) användare och obegränsat antal företag. Extra användare 199 kr/mån. Avtalet löper per helår och debiteras årsvis. Avtalet löper därefter vidare i samma omfattning om inte annat överenskommits innan avtalstidens utgång. Ingen uppsägningstid. Betalning sker i förskott. Moms tillkommer. Betalkort eller faktura (ingen avgift).

Pris för en (1) användare och obegränsat antal bokslut. Extra användare 199 kr/mån. Avtalet löper per helår och debiteras årsvis. Avtalet löper därefter vidare i samma omfattning om inte annat överenskommits innan avtalstidens utgång. Ingen uppsägningstid. Betalning sker i förskott. Moms tillkommer. Betalkort eller faktura (ingen avgift).

Levereras online. Efter genomfört köp och efter att vi behandlat din order får du ett mejl med instruktioner för att komma igång.
Funktioner »
Support »
Tilläggstjänster »
Teknisk info »
Recensioner »

BL Bokslut Proffs i molnet är ett kraftfullt och kompetent bokslutsprogram med alla funktioner du behöver för bokslutet och årsredovisningen. 

För bästa funktion är BL Bokslut Proffs i molnet ett installerat program men med molnlösningen kommer du åt och kan arbeta med dina bokslutsföretag via internet bara du är uppkopplad och har en dator med programvaran installerad. Det innebär att du kan arbeta med programmet hemifrån, i stugan, ute hos kund eller var du nu har behov av att arbeta.

Med programmet kan du göra både K3-bokslut och förenklad årsredovisning enligt K2-reglerna.

Du har stor frihet att redigera i årsredovisningar, protokoll, beräkningsbilagor och alla övriga dokument du kan skapa i programmet. Den tydliga arbetsgången och en unik överskådlighet gör att du kan arbeta med maximal effektivitet.

Basuppgifter
 • Företagsuppgifter
 • Personuppgifter
 • Aktiebok med möjlighet att föra över info från personregistret.
 • Ägarförteckning och historik.
 • Pärmregister                
Anläggningsregister
 • Automatisk beräkning av planenliga avskrivningar och vinst/förlust mm.
 • Exporterar underlag till dina bokslutsbilagor
 • Rapporter

Bokslut

Bokslutsbilagor
 • Konteringshjälp vid skapande av verifikationer från bilagor.
 • Bilagehanterare visar saldo på respektive bilaga samt saldo på respektive konto.
 • Möjlighet att skapa bokslutsbilagor automatiskt.
 • Samlingsbilagor – förteckning över konton, saldon och vilken bilaga som är knuten till dessa.
Konto-/Saldoregistrering
 • Förteckning över saldon som importerats via en SIE-fil eller genom manuell registrering.
 • Uppdatering av SRU-koderna utifrån förslag.
 • Kundens kontoplan visas och kan skrivas ut.
 • Uppläggning av egna konton eller från Baskontoplanen.
 • Kopiera kontoplan från ett annat företag.
Balans & Resultat
 • Översikt över konton och saldon med årsredovisningens rubriker.
 • Saldon kan flyttas eller delas till önskad rubrik i årsredovisningen.
 • Översikten kan läggas bredvid bokslutsverifikatet för att se förändring av konton.
Bokslutsverifikat
 • Skapa, redigera och sortera verifikat.
 • Skapa bokslutsverifikat i olika serier/byta serier.
 • Konteringen på kostnadsställe, kostnadsbärare och projekt.
Redigera mallar 
 • Basmallar för olika företagsformer
 • Redigerbara mallar för bokslutsrapporterna. 
 • Redigerad mall kan appliceras på flera företag.
 • Rapporter

Årsredovisningshandlingar

Allmänt
 • Redigerbara mallar för årsredovisningen. 
 • Redigerad mall kan appliceras på flera företag.
 • Årsredovisningen är redigerbar.
 • Grunduppgifter överförs från föregående år.
Förvaltningsberättelse
 • Verksamhet mm.
 • Flerårsöversikt
 • Resultatdisposition
Tilläggsupplysningar
 • Redovisningsprinciper som går att fylla med fritext, kopiera texter, redigera eller infoga föreslagna texter.
 • Möjlighet att skapa noter automatiskt.
 • Ett förslag till noter skapas baserat på de konton som importerats eller lagts upp via bokslutsverifikationer.
 • En nothanterare ger en överblick och möjlighet till omnumrering och sortering.
Revisionsberättelse
Årsstämmoprotokoll
Fastställelseintyg
Kontroll
 • Till varje bokslutsbilaga finns ett visst stöd i form av checklistor.
 • Bokslutsrapporten kan skapas direkt i programmet.
Utskriftsdialog
 • Förhandsgranskning och utskrift av rapporter.
 • Utskrift av rapporter i Word, Pdf och Excel.
Import/Export
 • SIE-import
 • Export från BL Bokföring till BL Bokslut Företag
 • SIE-export
 • Export av saldon samt basuppgifter via SRU-koder till BL Skatt.
Övrigt
 • Säkerhetskopiering externt och internt
 • Snabbstart för att nå exempelvis ”Öppna”
 • Genvägar
 • Förslag till arbetsgång
 • Obegränsat antal bokslut

BL Bokslut Proffs är ett kraftfullt och kompetent bokslutsprogram med alla funktioner du behöver för bokslutet och årsredovisningen. Du för enkelt över uppgifterna från din bokföring till BL Bokslut Proffs med hjälp av en sie-fil.

Med programmet kan du göra både förenklad årsredovisning enligt K2-reglerna, vilket flertalet aktiebolag gör, och årsredovisning enligt K3-regelverket.

Du har stor frihet att redigera i årsredovisningar, protokoll, beräkningsbilagor och alla övriga dokument du kan skapa i programmet. Den tydliga arbetsgången och en unik överskådlighet gör att du kan arbeta med maximal effektivitet.

Basuppgifter
 • Företagsuppgifter
 • Personuppgifter
 • Aktiebok med möjlighet att föra över info från personregistret.
 • Ägarförteckning och historik.
 • Pärmregister                
Anläggningsregister
 • Automatisk beräkning av planenliga avskrivningar och vinst/förlust mm.
 • Exporterar underlag till dina bokslutsbilagor
 • Rapporter

Bokslut

Bokslutsbilagor
 • Konteringshjälp vid skapande av verifikationer från bilagor.
 • Bilagehanterare visar saldo på respektive bilaga samt saldo på respektive konto.
 • Möjlighet att skapa bokslutsbilagor automatiskt.
 • Samlingsbilagor – förteckning över konton, saldon och vilken bilaga som är knuten till dessa.
Konto-/Saldoregistrering
 • Förteckning över saldon som importerats via en SIE-fil eller genom manuell registrering.
 • Uppdatering av SRU-koderna utifrån förslag.
 • Kundens kontoplan visas och kan skrivas ut.
 • Uppläggning av egna konton eller från Baskontoplanen.
 • Kopiera kontoplan från ett annat företag.
Balans & Resultat
 • Översikt över konton och saldon med årsredovisningens rubriker.
 • Saldon kan flyttas eller delas till önskad rubrik i årsredovisningen.
 • Översikten kan läggas bredvid bokslutsverifikatet för att se förändring av konton.
Bokslutsverifikat
 • Skapa, redigera och sortera verifikat.
 • Skapa bokslutsverifikat i olika serier/byta serier.
 • Konteringen på kostnadsställe, kostnadsbärare och projekt.
Redigera mallar 
 • Basmallar för olika företagsformer
 • Redigerbara mallar för bokslutsrapporterna. 
 • Redigerad mall kan appliceras på flera företag.
 • Rapporter

Årsredovisningshandlingar

Allmänt
 • Redigerbara mallar för årsredovisningen. 
 • Redigerad mall kan appliceras på flera företag.
 • Årsredovisningen är redigerbar.
 • Grunduppgifter överförs från föregående år.
Förvaltningsberättelse
 • Verksamhet mm.
 • Flerårsöversikt
 • Resultatdisposition
Tilläggsupplysningar
 • Redovisningsprinciper som går att fylla med fritext, kopiera texter, redigera eller infoga föreslagna texter.
 • Möjlighet att skapa noter automatiskt.
 • Ett förslag till noter skapas baserat på de konton som importerats eller lagts upp via bokslutsverifikationer.
 • En nothanterare ger en överblick och möjlighet till omnumrering och sortering.
Revisionsberättelse
Årsstämmoprotokoll
Fastställelseintyg
Reko-stöd
 • Till varje bokslutsbilaga finns Reko-stöd i form av checklistor.
 • Bokslutsrapporten kan skapas direkt i programmet.
Utskriftsdialog
 • Förhandsgranskning och utskrift av rapporter.
 • Utskrift av rapporter i Word, Pdf och Excel.
Import/Export
 • SIE-import
 • Export från BL Bokföring till BL Bokslut Företag
 • SIE-export
 • Export av saldon samt basuppgifter via SRU-koder till BL Skatt.
Övrigt
 • Säkerhetskopiering externt och internt
 • Snabbstart för att nå exempelvis ”Öppna”
 • Genvägar
 • Förslag till arbetsgång
 • Obegränsat antal boklsut
Detta ingår i supporten

Som användare av BL Bokslut Proffs i molnet har du alltid tillgång till programsupport (menyer, funktioner, mm). Programuppdateringar och säkerhetskopiering sker per automatik.

Användarmanual

I programmet finns en utförlig användarmanual. Det gör att du på ett mycket enkelt sätt kan få olika funktioner förklarade. Du kan söka dig fram till rätt avsnitt i användarmanualen direkt på skärmen med hjälp av innehållsförteckningen, sökordsregistret eller genom en fritextsökning.

Faktahjälp direkt i programmet

Med BL Bokslut Proffs i molnet har du tillgång till e-böckerna Bokföring samt Bokslut & Årsredovisning i mindre AB (K2). Med en knapptryckning får du upp e-boken på skärmen och kan läsa och söka efter svaren på de frågor du kan tänkas ha. Något liknande finns inte i något annat ekonomisystem på marknaden.

Detta ingår i supporten

Som användare av BL Bokslut Proffs har du alltid tillgång till teknisk programsupport (menyer, funktioner, mm) samt bokslutssupport och programuppdateringar.

Användarmanual

I programmet finns en utförlig användarmanual. Det gör att du på ett mycket enkelt sätt kan få olika funktioner förklarade. Du kan söka dig fram till rätt avsnitt i användarmanualen direkt på skärmen med hjälp av innehållsförteckningen, sökordsregistret eller genom en fritextsökning.

Faktahjälp direkt i programmet

Med BL Bokslut Proffs i molnet har du tillgång till e-böckerna Bokföring samt Bokslut & Årsredovisning i mindre AB (K2). Med en knapptryckning får du upp e-boken på skärmen och kan läsa och söka efter svaren på de frågor du kan tänkas ha. Något liknande finns inte i något annat ekonomisystem på marknaden.

+

BL Bokslut Proffs, extra användare

Om du vill att flera användare ska kunna arbeta samtidigt i BL Bokslut Företag kan du köpa licens för fler användare.

199:-/mån
+

Byråstöd

En redovisningsbyrå har en mängd kunduppdrag och inlämningsdatum att hålla reda på. Nu har vi tagit fram det perfekta hjälpverktyget som underlättar vardagen för både ­byråledare och byråmedarbetare.

Läs mer »
99:-/mån
+

BL Bokslut Proffs, extra användare

Om du vill att flera användare ska kunna arbeta samtidigt i BL Bokslut Företag kan du köpa licens för fler användare.

199:-/mån
+

Byråstöd

En redovisningsbyrå har en mängd kunduppdrag och inlämningsdatum att hålla reda på. Nu har vi tagit fram det perfekta hjälpverktyget som underlättar vardagen för både ­byråledare och byråmedarbetare.

Läs mer »
99:-/mån
Systemkrav

För att använda programmet bör din dator uppfylla nedanstående minimikrav:

 • Processor, Pentium 4 eller bättre, med 2 Ghz processorhastighet
 • 1 GB RAM
 • 60 MB ledigt utrymme på hårddisken
 • Windows 7/8/10 (sve) 
 • Grafikkort med 256 MB minne


Vi rekommenderar dock att du uppfyller nedanstående systemkrav:

 • Processor, Dual Core eller bättre
 • 2 GB RAM
 • 60 MB ledigt utrymme på hårddisken
 • Windows 7 (sve) eller Windows 8 (sve)
 • Grafikkort, DirectX-kompatibelt (ATI eller NVIDIA), 256 MB minne


För Terminal/Citrix-serverlösningar gäller följande minimikrav:
1–10 användare

 • 2 GHz Xeon-processor med minst två kärnor eller motsvarande (2 st CPU-kärnor i virtuell miljö)
 • 4 GB RAM
 • 200 Mb ledigt diskutrymme


För fler än 10 användare rekommenderas

 • 1 GB extra RAM för fem ytterligare användare
 • Xeon-processor med 4 kärnor eller motsvarande (4 st CPU-kärnor i virtuell miljö)


Bäst prestanda i Terminal Server miljö fås med snabbare processor och/eller fler processorkärnor.

Vid nyinstallation av programmet kommer Microsoft .Net Framework 4.5.1 att installeras om den inte redan finns installerad. Denna programvara behövs för att kunna använda programmet på ett korrekt sätt. Microsoft .Net Framework är en systemkomponent som är en del av operativsystemet Microsoft Windows. 

Systemkrav

För att använda programmet bör din dator uppfylla nedanstående minimikrav:

 • Processor, Pentium 4 eller bättre, med 2 Ghz processorhastighet
 • 1 GB RAM
 • 60 MB ledigt utrymme på hårddisken
 • Windows 7/8/10 (sve)
 • Grafikkort med 256 MB minne


Vi rekommenderar dock att du uppfyller nedanstående systemkrav:

 • Processor, Dual Core eller bättre
 • 2 GB RAM
 • 60 MB ledigt utrymme på hårddisken
 • Windows 7 (sve) eller Windows 8 (sve)
 • Grafikkort, DirectX-kompatibelt (ATI eller NVIDIA), 256 MB minne


För Terminal/Citrix-serverlösningar gäller följande minimikrav:
1–10 användare

 • 2 GHz Xeon-processor med minst två kärnor eller motsvarande (2 st CPU-kärnor i virtuell miljö)
 • 4 GB RAM
 • 200 Mb ledigt diskutrymme


För fler än 10 användare rekommenderas

 • 1 GB extra RAM för fem ytterligare användare
 • Xeon-processor med 4 kärnor eller motsvarande (4 st CPU-kärnor i virtuell miljö)


Bäst prestanda i Terminal Server miljö fås med snabbare processor och/eller fler processorkärnor.

Vid nyinstallation av programmet kommer Microsoft .Net Framework 4.5.1 att installeras om den inte redan finns installerad. Denna programvara behövs för att kunna använda programmet på ett korrekt sätt. Microsoft .Net Framework är en systemkomponent som är en del av operativsystemet Microsoft Windows. 

  Jag har använt BL administration,skatt o bokslut i två år nu och använde tidigare Norstedt juridik. Bättre och mer genomtänkt program än BL är nog svårt att finna och jag är oerhört nöjd med programvarorna och även den support och bra bemötande av BL:s personal. Det finns mycket hjälpfunktioner i programmet och många utbildningar live, som man egentligen skulle gå, men tiden räcker inte alltid till och därför upptäcker man nya genialiska finesser i programmet. Helt perfekt programvara!

  Svara| 
   | | | |::1

  Jag gör alla mina bokslut i BL Bokslut sedan några år tillbaka och är jättenöjd. Programmet är lätt att använda och dessutom kompatibelt med Bolagsverkets digitala inlämning, vilket tar bort mycket stress och sparar tid. Att det dessutom är tätt integrerat med BL Skatt är ett extra plus. Finns det något att förbättra så skulle det väl vara att utskriftsfunktionen upplevs som lite "trög". Man får vänta länge på förhandsgranskningen, men det är mest en fråga om tålamod. Och så väntar jag på att den digitala årsakten införs så att man kan skrota bokslutspärmen!

  Svara| 
   | | | |::1

Jämför program

Vilket program ska jag välja?

– jämför de olika programmens funktioner

Bygg ditt eget programpaket

Bygg ditt eget programpaket

– lokalt eller i molnet!

Få ut mer av ditt program:

Bokslut & årsredovisning i mindre aktiebolag – K2

BOKSLUT & ÅRSREDOVISNING I MINDRE AKTIEBOLAG (K2) är en praktisk vägledning för dig som upprättar ...
BL Bokslut Proffs
Bokslut & årsredovisning i mindre aktiebolag – K2

Bokslutsanalys

BOKSLUTSANALYS är boken för dig som vill kunna läsa, förstå och tolka information från bokslut och...
BL Bokslut Proffs
Bokslutsanalys

Rådgivning för redovisningskonsulter

RÅDGIVNING FÖR REDOVISNINGSKONSULTER vänder sig till dig som vill ­utveckla din kompetens i sakfrå...
Bokslutsprogram med digital inlämning - BL Bokslut Proffs - ctl00_cph1_pg15928_bookImg
Rådgivning för redovisningskonsulter

Aktiebolag

AKTIEBOLAG innehåller allt du som har aktiebolag behöver veta när det gäller skatt, ekonomi och ju...
Bokslutsprogram med digital inlämning - BL Bokslut Proffs - ctl00_cph1_pg5156_bookImg
Aktiebolag

Ring oss!

Mån-tors 08:30-16:30
Fredag 08:30-16:00

0650-541400

Maila oss!

Vi svarar inom 24 timmar, dygnet runt vardagar

info@blinfo.se

Kontakta oss

Kontakta mig

Namn:* 
Telefonnummer:* 
Kontakta mig angående:

 

För information om hur vi behandlar dina personuppgifter »