Just nu får du 50 % sommarrabatt på alla böcker och e-böcker!

Vad är en bostadsrättsförening?

Svar:
En bostadsrättsförening är en speciell sorts ekonomisk förening som har till ändamål att upplåta lägenheter (bostäder och/eller lokaler) med bostadsrätt i föreningens hus. Föreningen måste ha minst tre medlemmar och upplåta minst tre lägenheter. Medlemmarna styr i demokratisk anda med föreningsstämman som högsta beslutande organ. Föreningen ska anta stadgar och namn, utse en styrelse och ha minst en revisor.