Just nu får du 30 % rabatt på alla onlinekurser! Erbjudandet gäller t o m 31 oktober.

Vad innebär stadgar och hur bör de utformas?

Svar:
I stadgarna beskrivs reglerna för föreningens verksamhet. För att få föreningen registrerad måste registreringsmyndigheten (Bolagsverket) godkänna stadgarna. Stadgarna får inte innehålla bestämmelser som är olagliga, otydliga, motsägelsefulla eller vilseledande. Stadgarna är ett bra sätt att informera medlemmarna och andra om hur bostadsrättsföreningen ifråga arbetar, men också om vilka allmänna regler som gäller för bostadsrättsföreningar.

Tänk på att stadgarna inte ska vara för knapphändigt skrivna, men de ska inte heller vara så pass omfattande att ingen orkar läsa dem. De bostadsrättsföreningar som är anslutna till någon av de bostadskooperativa organisationerna använder oftast deras mönsterstadgar (en sorts mall). Även om man inte tillhör någon sådan organisation kan det vara bra att utgå från dessa stadgar och efter vissa justeringar använda dem.