Just nu får du 50% rabatt på våra böcker och e-böcker.
Erbjudandet gäller t o m 28/11 och gäller ej Rätt-serien. Rabatten dras i kassan.

Vem beslutar om medlemskap i en bostadsrättsförening?

Svar:
Det är styrelsen som avgör om någon ska tas in som medlem i bostadsrättsföreningen och därmed kunna ha lägenhet med bostadsrätt. I stadgarna kan man ta in att ansökan om inträde i föreningen ska göras skriftligt och även att den sökandes namnteckning ska vara bevittnad. Det finns ingen nedre åldersgräns för medlemskap, såvida inte stadgarna säger något annat, så som det är i så kallade seniorboenden.

Även en underårig kan bli medlem, och företräds då av sin förvaltare. Den som har förvärvat en bostadsrätt ska ansöka om medlemskap omedelbart efter förvärvet. Det kan vara lämpligt att skaffa ett förhandsbesked från styrelsen innan förvärvet sker.