30% rabatt på alla onlinekurser! Gäller t o m 30/11. Vad vill du lära dig? »

Corona

Corona

 – så påverkas du som företagare och arbetsgivare

STÖDPAKET  –  SKATTEREGLER  –  ARBETSRÄTT  –  SJUKFRÅNVARO, MM


Frågor & svar

 • Coronastöd - vad är aktuellt?

  Svar:

  Regeringen har nu presenterat en proposition med en ändringsbudget för att finansiera en del av de coronaåtgärder som man tidigare har meddelat ska återinföras. Det gäller omsättningsstöd, omställningsstöd, stöd vid höga sjuklönekostnader, ersättning för karensavdrag samt slopandet av sjukintyg under de första 14 dagarna vid sjukdom mm.

  Regeringen har också lämnat ett förslag om en utökning av möjligheterna till anstånd med skatter och avgifter. Förslaget kommer att lämnas i en kommande proposition och är tänkt att börja gälla från 8 mars.

  Regeringen kommer att lämna ett förslag om att förlänga skattefriheten för parkering vid arbetsplatsen till och med 30 juni 2022.

  Läs mer här

 • Kommer den tillfälliga stämmolagen att återinföras? 

  Svar: 

  Då pandemin tagit nya tag vill regeringen återinföra den tillfälliga stämmolagen som (efter förlängning) gällde till utgången av 2021.

  De tillfälliga reglerna innebär bland annat att en stämma kan hållas antingen genom elektronisk uppkoppling i kombination med poströstning, eller genom att aktieägarna eller medlemmarna deltar i stämman enbart genom poströstning.

  Justitiedepartementet har nu remitterat en promemoria, och förslaget är att stämmolagen ska återinföras 1 mars 2022.

 • Redovisningsbyråers fordringsrätt vid konkurs?

  Svar:
  Läs mer om detta ämne i vår artikel Redovisningsbyråer förmånsrätt vid kundföretags konkurs

 • Kundförluster?

  Hur hanterar jag kundförluster i redovisningen?

  Svar:
  Du kan läsa om hur du hanterar kundförluster i vår artikel Kundförluster – hur gör jag?

 • Ställa in bolagstämma?

  Kan man ställa in en bolagsstämma pga sjukdom? En av ägarna i bolaget har smittats av coronaviruset.

  Svar:

  Ja, det är tillåtet att ställa in en bolagsstämma men den måste hållas vid ett senare tillfälle. Det är alltså inte tillåtet att inte hålla bolagsstämma alls. Kravet är att den ska hållas inom sex månader efter räkenskapsårets utgång. Eftersom man fastställer årsredovisningen på bolagstämman kan en försenad bolagstämma leda till att årsredovisningen inte skickas in till Bolagsverket i tid. Det är ett bokföringsbrott som kan leda till åtal för styrelsen och företaget kan även bli skyldiga att att betala förseningsavgifter.

  Observera dock att det finns möjlighet att begära eftergift av förseningsavgiften eller överklaga beslutet. Enligt Bolagsverket kan det i vissa fall finnas möjlighet till eftergift om skälet till förseningen är kopplat till corona-smitta. En bedömning görs dock i varje enskilt fall. 

 • Varsel under korttidsarbete?

  Om vi ansöker om korttidsarbete och under tiden kommer fram till att vi ändå måste varsla, kan vi göra det då?

  Svar:
  Det finns inte något hinder att varsla under pågående korttidsarbete. Även uppsägningslön får ingå i underlaget för stöd från Tillväxtverket (om det skulle bli fråga om uppsägningar). För anställda som är arbetsbefriade under uppsägningstiden ska dock inte något löneavdrag göras pga regler i lagen om anställningsskydd.