30% rabatt på alla onlinekurser! Gäller t o m 30/11. Vad vill du lära dig? »

Corona / Covid – smittbärarpenning till närstående

LEI-koder för värdepappershandel

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att friska vuxna personer som bor i samma hushåll som en person med bekräftad covid ska hålla sig i hemmet.

Publicerad:

De närstående som då förlorar inkomst har rätt att ansöka om smittbärarpenning från Försäkringskassan. För att ha rätt till smittbärarpenning krävs att en läkare har beslutat att du inte får arbeta. Det innebär alltså en skyldighet att stanna hemma under en viss tid.

Smittbärarpenningen utgör knappt 80% av lönen, men högst 804 kr/dag. För arbetssökande gäller 80% av den sjukpenninggrundande inkomsten, men högst 543 kr/dag.

Arbetsgivare bör känna till att en anställd som får smittbärarpenning har rätt att vara ledig under tiden med smittbärarpenning och att frånvaron är semesterlönegrundande i 180 dagar per intjänandeår.

Här kan du läsa mer om smittbärare »