Just nu får du 50% rabatt på våra böcker och e-böcker.
Erbjudandet gäller t o m 28/11 och gäller ej Rätt-serien. Rabatten dras i kassan.

Hur lämnas deklarationen för aktiebolag?

Svar:

  • Blankett INK2

Aktiebolag deklarerar på inkomstdeklaration 2 (INK2). Blanketten består av tre delar – huvudblanketten och de två bilagorna Räkenskapsschema (INK2R) och Skattemässiga justeringar (INK2S).

På huvudblanketten tas alla underlag upp som Skatteverket sedan beräknar skatten utifrån. På bilagan Räkenskapsschema (INK2R) redovisas bolagets balans- och resultaträkning. Bilagan Skattemässiga justeringar (INK2S) används för att justera det redovisade resultatet så att det stämmer med skattereglerna, exempelvis justering för icke avdragsgill representation. Där kan även andra uppgifter lämnas som Skatteverket kan behöva.

Utöver blankett INK2 ska en bilaga med delägaruppgifter lämnas, men bara om någon ändring skett av uppgifterna.

  • Blankett K10 

Är du företagsledare, närstående till företagsledare eller vanlig delägare i ett fåmansföretag ska du lämna blankett K10 som bilaga till din egen inkomstdeklaration (alltså inte till bolagets).

På K10-blanketten ska du bland annat lämna uppgifter om din anskaffningsutgift för aktierna vid beräkning av kapitalbeskattad utdelning och kapitalvinst.

Du ska upprätta och lämna in blankett K10 varje år, även om du inte har tagit någon utdelning. På K10 beräknar du ditt sparade utdelningsutrymme vilket ackumuleras år från år.