Just nu får du 50% rabatt på våra böcker och e-böcker.
Erbjudandet gäller t o m 28/11 och gäller ej Rätt-serien. Rabatten dras i kassan.

Hur lämnas deklarationen för handelsbolag?

Svar:

  • Blankett INK4

Inkomstdeklaration 4 (INK4) är handelsbolagets huvudblankett. Den förtrycks och skickas ut till bolaget från Skatteverket. Inkomstdeklaration 4 består av en huvudblankett (INK4) och tre huvudbilagor:

  • Räkenskapsschema (INK4R),
  • Skattemässiga justeringar (INK4S) och
  • Delägaruppgifter (INK4DU).

Räkenskapsschemat, dvs balans- och resultaträkningen bygger på bokslutet som görs enligt uppställningen i årsredovisningslagen.

  • Blanketterna N3A och N3B

Varje bolagsman som är människa (fysisk person) måste lämna in blankett N3A, Andel i handelsbolag för fysisk person och dödsbo. Den blir en bilaga till delägarnas egna deklarationer. Delägare som är juridiska personer deklarerar sin andel av handelsbolagets resultat på blankett N3B, Andel i handelsbolag för juridisk person (ej dödsbo).

  • K-blanketter

Även K-blanketter (för inkomstslaget kapital) kan behöva användas. Det gäller om handelsbolaget till exempel sålt en näringsfastighet eller en näringsbostadsrätt eller om du säljer en andel i ett handelsbolag eller går ur bolaget.