Deklaration / Inkomstdeklaration

Inkomstdeklaration (självdeklaration)

LEI-koder för värdepappershandel

I inkomstdeklarationen (självdeklarationen) lämnar den skattskyldige de uppgifter Skatteverket behöver för att bestämma den skatt som den skattskyldige ska betala.

Publicerad: 2013-09-11

Med utgångspunkt i inkomstdeklarationen fastställer Skatteverket underlaget för skatten och räknar sedan ut skatten (debitering).

Inkomstdeklaration 1 (INK1) är förtryckt med uppgifter om inkomster, pensionssparande, inkomsträntor och utdelningar, skuldräntor, tomträttsavgäld och vinst respektive förlust vid försäljning av andelar i värdepappersfonder mm.

Fysiska personer som driver näringsverksamhet ska redovisa inkomst av näringsverksamhet på särskild näringsbilaga (blankett N1, N2 eller N3). Inkomstdeklaration 2, 3 eller 4 ska lämnas av juridiska personer.

Med Björn Lundén Bokföring sköter du  bokföringen smidigt på webben och i mobilen. Prova gratis i 30 dagar!

Faktagranskat innehåll du kan lita på

Den här artikeln är skriven och faktagranskad av medarbetare på Björn Lundén med lång erfarenhet av det aktuella ämnet.

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som startades redan 1987 och som sedan dess förenklat företagarnas vardag genom smarta och lättanvända lösningar inom främst redovisning, lön och skatt.

Varsågod att ta del av vår samlade företagskunskap!