Ekonomionline

Kvalitetsböcker från Sanoma Utbildning

– lön, skatt, redovisning, juridik mm

Kompletta böcker för dig som behöver sakkunnig vägledning inom ett visst område som redovisning, lön/arbetsrätt, bolagsrätt, moms, skatt eller GDPR.  

Böckerna är skrivna av experter som är nischade inom sitt område, och är heltäckande inom sina områden. Rätt-böckerna är uppskattade arbetsredskap för tiotusentals redovisnings- och skattekonsulter, jurister, arbetsgivare, chefer och löneadministratörer.  

Böcker

Redovisa Rätt 2020

Redovisa Rätt 2020

REDOVISA RÄTT 2020 riktar sig till dig som sköter den löpande bokföringen, upprättar förenklat årsbokslut, vanligt årsbokslut, årsredovisning eller deklarerar för såväl små enmansföretag som för stora börsföretag. Boken innehåller anvisningar för samtliga fyra K-regelverk, men ...

Läs mer »
Rätt Arbetsrätt 2020

Rätt Arbetsrätt 2020

RÄTT ARBETSRÄTT 2020 förklarar alla aktuella och centrala arbetsrättsliga begrepp och uttryck. Vissa berör komplicerade frågeställningar som kräver utförlig beskrivning, andra förklaras mer kortfattat

Läs mer »
Rätt Bolagsrätt 2020

Rätt Bolagsrätt 2020

RÄTT BOLAGSRÄTT 2020 vänder sig till företagare, ekonomichefer, vd:ar, revisorer, jurister och andra som behöver heltäckande, lättfattlig information om bolagsrätt. Boken är ett alfabetiskt uppslagsverk med mer än 500 sökord inom området

Läs mer »
Rätt Lön 2020

Rätt Lön 2020

RÄTT LÖN 2020 är en praktisk och lättanvänd handbok inom löneområdet. Boken berör löner och ersättningar för samtliga typer av anställda. Boken är en oumbärlig hjälpreda för både lönespecialister och andra som arbetar med lön i någon form. Uppdaterad med aktuella regler och utö...

Läs mer »
Rätt moms 2020

Rätt Moms 2020

RÄTT MOMS 2020 innehåller mer än 500 sökord med råd och anvisningar för all form av handel. Boken vänder sig till alla som kommer i kontakt med momsfrågor i sitt arbete

Läs mer »
Rätt Skatt 2020

Rätt Skatt 2020

RÄTT SKATT 2020 vänder sig till alla som arbetar med redovisning och beskattning. Genom att slå upp ett begrepp i Rätt Skatt får man en snabb överblick av vad som gäller. Ett enkelt sätt att få veta vad man behöver tänka på för att säkerställa att en transaktion eller annan hän...

Läs mer »
Dataskyddsförordningen GDPR

Dataskyddsförordningen GDPR

Den här boken visar hur du jobbar med GDPR i praktiken och vänder sig till företagsägare, styrelser och ledningsgrupper, vilka är ansvariga för att verksamheten uppfyller kraven i GDPR. Men även till säkerhetsansvariga, dataskyddsombud, HR-medarbetare och IT-experter som ska ge...

Läs mer »
Rättserien 2020

Rättserien 2020

Rättserien är en samling uppslagsböcker inom redovisning, mervärdesskatt, lön, skatterätt, bolagsrätt och arbetsrätt. Rättserien är heltäckande och ett oumbärligt hjälpmedel för dig som arbetar inom dessa områden

Läs mer »