Ekonomionline

Rätt-kurser online

I samarbete med Björn Lundén AB erbjuder vi nu tids- och kostnadseffektiva e-kurser som bygger på böckerna i Rätt-serien. Kursledare är författarna till den aktuella Rätt-boken så du kan vara säker på att du får bästa möjliga vägledning genom kursen.

En e-kurs går du när du vill och helt i din egen takt. Kurserna innehåller filmade föreläsningar med förtydligande texter och bilder. 

Välkommen att gå kurs online!

Kurser

Ekonomionline - eKurser - ctl00_cph1_ArticleCustomPageList3pg16953_Image1

Beskattning av fastigheter – eKurs

Onlinekurs i fastighetsbeskattning med skatteexperten Urban Kardvik, som bland annat skrivit boken Rätt Skatt. Kursen riktar främst in sig på innehav av fastigheter, dvs löpande beskattning, värdeminskningsavdrag, fastighetstaxering, mm

Läs mer »
Ekonomionline - eKurser - ctl00_cph1_ArticleCustomPageList3pg17071_Image1

Incitamentsprogram – onlinekurs

Incitamentsprogram är ett vanligt sätt att behålla och belöna kvalificerad personal i företaget. I den här webbkursen går Urban Kardvik igenom vad man bör tänka på när man utformar ett incitamentprogram. Han använder fyra konkreta exempel på företag med olika utmaningar och ger...

Läs mer »
Ekonomionline - eKurser - ctl00_cph1_ArticleCustomPageList3pg16955_Image1

Kvalificerade personaloptioner – eKurs

Sedan 2018 gäller att anställda kan få s k kvalificerade personaloptioner till förmånliga villkor och utan tunga skattekonsekvenser. I den här e-kursen får du bland annat en genomgång av skattereglerna om kvalificerade personaloptioner och vilka kriterier som måste uppfyllas fö...

Läs mer »
Ekonomionline - eKurser - ctl00_cph1_ArticleCustomPageList3pg17070_Image1

Köp, försäljning och omstrukturering av fastigheter – eKurs

I den här onlinekursen går Urban Kardvik utförligt igenom skattereglerna vid köp, försäljning och omstrukturering av kommersiella fastigheter. I kursen behandlas både löpande beskattning och kapitalvinstbeskattning

Läs mer »
Ekonomionline - eKurser - ctl00_cph1_ArticleCustomPageList3pg17072_Image1

Nyemission och andra kapitaltillskott – eKurs

I den här onlinekursen går Robert Sevenius igenom de olika stegen i en nyemission. Du får insikt i såväl emissionsprocessen som hur de vanligaste emissionsformerna fungerar

Läs mer »
Ekonomionline - eKurser - ctl00_cph1_ArticleCustomPageList3pg17073_Image1

Tvångslikvidation – eKurs

I vilka lägen blir det aktuellt med tvångslikvidation och vilka åtgärder måste aktiebolagets styrelse vidta? I den här onlinekursen går Robert Sevenius utförligt igenom reglerna om tvångslikvidation och hur en likvidation genomförs

Läs mer »
Ekonomionline - eKurser - ctl00_cph1_ArticleCustomPageList3pg17241_Image1

Diskriminering och trakasserier – e-kurs

I den här onlinekursen reder advokat Stefan Flemstöm ut den snåriga lagstiftningen kring diskriminering och trakasserier och belyser lagarnas tillämpning genom bland annat vägledande rättsfall

Läs mer »
Ekonomionline - eKurser - ctl00_cph1_ArticleCustomPageList3pg17240_Image1

Rehabiliteringsansvar och anställningsskydd – eKurs

Praktisk inriktad onlinekurs om arbetsgivarens rehabiliteringsansvar och dess inverkan på anställningsskyddet

Läs mer »
Ekonomionline - eKurser - ctl00_cph1_ArticleCustomPageList3pg17074_Image1

GDPR för små och medelstora företag – eKurs

I den här onlinekursen lär du dig hur du jobbar med GDPR i praktiken. Vad är en personuppgift? När behöver samtycke inhämtas? Hur ska man hantera registerutdrag och gallring av personuppgifter? Kursen tar dessutom upp aktuella rättsfall och ger dig konkreta tips och lättbegripl...

Läs mer »
Ekonomionline - eKurser - ctl00_cph1_ArticleCustomPageList3pg17253_Image1

GDPR och processkartläggning – eKurs

I den här webbkursen får du koll på hur man processkartlägger en verksamhet. Kursen går även igenom hur ett agilt arbetssätt kan tillämpas och hur du arbetar praktiskt med risker kopplade till GDPR

Läs mer »
Ekonomionline - eKurser - ctl00_cph1_ArticleCustomPageList3pg17076_Image1

GDPR för ideell sektor

I denna webbkurs får du som är engagerad inom den ideella sektorn en praktisk vägledning i GDPR-arbetet. Hur ska du tänka kring utformningen av stadgar och medlemsregister? Vilka är fallgroparna och vad gäller vid incidenter kopplade till GDPR? Kursen tar dessutom upp aktuella ...

Läs mer »
Ekonomionline - eKurser - ctl00_cph1_ArticleCustomPageList3pg17077_Image1

GDPR för dataskyddsombud

I den här webbkursen får du en inblick i dataskyddsombudets roll i en organisation. Du får även en genomgång av personuppgiftsbehandling och GDPR – och hur det påverkar dataskyddsarbetet. Kursen tar dessutom upp aktuella rättsfall samt ger dig konkreta tips och praktiska check...

Läs mer »
Ekonomionline - eKurser - ctl00_cph1_ArticleCustomPageList3pg17075_Image1

GDPR för bostadsrättsföreningar – eKurs

I den här onlinekursen får du praktisk vägledning i GDPR-arbetet. Hur ska du tänka kring utformningen av bostadsrättsföreningens stadgar och medlemsregister? Vilka är fallgroparna och vad gäller vid incidenter kopplade till GDPR? Dessutom tar kursen upp aktuella rättsfall och g...

Läs mer »