eKurspaket Personal

eKurspaket Personal

– fullmatat utbildningspaket

Med det här e-kurspaketet får du som arbetar med löne- och per­sonal­frågor tillgång till alla våra onlinekurser inom lön och personal. Exempelvis de högaktuella kurserna Sjuklön och Uppsägning pga arbetsbrist.  

 

 • Molnet
 • Lokalt

Fullmatat utbildningspaket med
18 e-kurser om lön och personal!

 • Ständig tillgång
 • Kompetenta föreläsare
 • Nyhetsbaserade kurser
 • Nya kurser löpande

Med det här e-kurspaketet får du som arbetar med löne- och per­sonal­admini­stra­tion tillgång till alla våra onlinekurser inom lön och personal. Exempelvis de tre högaktuella kurserna Korttidsarbete, Sjuklön och Uppsägning pga arbetsbrist.    

Sex månaders support- och uppdateringsavtal ingår. Moms tillkommer. Betalkort eller faktura (ingen avgift).

Pris för en (1) användare. Extra användare 399 kr/mån. Om du vill ha fler användare kontakta oss. Avtalet löper per helår och debiteras årsvis. Avtalet löper därefter vidare i samma omfattning om inte annat överenskommits innan avtalstidens utgång. Ingen uppsägningstid. Betalning sker i förskott. Moms tillkommer. Betalkort eller faktura (ingen avgift).

Efter genomfört köp får du mejl med instruktioner och inloggningsuppgifter. Du hittar alla dina e-kurser i eKursportalen på mitt.blinfo.se.
Dessa eKurser ingår i paketet »
Så fungerar våra eKurser »
Recensioner »

Fullmatat utbildningspaket med e-kurser om lön och personal:

Ordinariepris till höger för respektive eKurs.
+

Sjuklön – eKurs

I den här onlinekursen får du en utförlig och praktiskt inriktad genomgång av de många gånger krångliga sjuklönereglerna.

Vi går även igenom de tillfälliga undantag som införs till följd av den svåra ekonomiska situation som uppstått på grund av coronaspridningen. Som att staten övertar sjuklöneansvaret, det slopade kravet på läkarintyg och den slopade karensen.

Läs mer »
1 290:-
+

Uppsägning på grund av arbetsbrist – eKurs

I den här onlinekursen lär du dig processen vid uppsägning på grund av arbetsbrist. I den allvarliga ekonomiska situation som nu råder är det många arbetsgivare som ser sig tvingade att säga upp personal, främst på grund av arbetsbrist. 

I kursen går vi därför även igenom reglerna kring och möjligheterna till korttidsarbete – en av regeringens stödåtgärder – som för många arbetsgivare kan vara ett alternativ till uppsägning på grund av arbetsbrist.

Läs mer »
1 290:-
+

Anställdas rätt till ledighet eKurs

I denna webbkurs går vi igenom i vilka olika situationer en anställd har rätt till ledighet. Du får en utförlig genomgång av de olika ledighetsgrunderna och vilka löneavdrag som ska göras för de olika ledighetstyperna.

Se en film om eKursen »

Läs mer »
1 290:-
+

Arbetsgivardeklaration (AGI) – eKurs

Från 1 januari 2019 ska alla arbetsgivare lämna arbetsgivardeklaration månadsvis och på individnivå (AGI) istället för årliga kontrolluppgifter. Under denna webbkurs blir du uppdaterad på de nya reglerna och får koll på vad som skiljer den nya rapporteringen från den gamla.

Läs mer »
990:-
+

Arbetstid enligt lag – eKurs

Webbkurs om arbetstidsreglerna enligt arbetstidslagen och EU:s arbetstidsdirektiv. Tyngdpunkten ligger på de olika ersättningar som utgår för olika typer av arbetstid, t ex övertid, mertid, jourtid och beredskapstid.

Se en film om eKursen » 

Läs mer »
990:-
+

Arbetstid i avtal – eKurs

Webbkurs om arbetstidsreglerna, som utgår från det vanligaste tjänstemannaavtalet. Tyngdpunkten ligger på de ersättningar som utgår för olika typer av arbetstid, t ex övertid, mertid och arbete på obekväm tid.

Se en film om eKursen »

Läs mer »
990:-
+

Diskriminering och trakasserier – e-kurs

I den här onlinekursen reder advokat Stefan Flemstöm ut den snåriga lagstiftningen kring diskriminering och trakasserier och belyser lagarnas tillämpning genom bland annat vägledande rättsfall. 

Läs mer »
1 890:-
+

Förmåner – eKurs

Förmåner är en webbkurs som ger dig full koll på den skattemässiga behandlingen av alla tänkbara förmåner. En del förmåner beskattas fullt ut. Andra beskattas enligt ett förmånligt schablonvärde, medan vissa är helt skattefria. 

Se en film om eKursen »

Läs mer »
1 290:-
+

Föräldraledighet – eKurs

Webbkurs om de rättigheter och skyldigheter en anställd har när det gäller föräldraledighet och föräldrapenning. Vi går bland annat igenom föräldraledighet enligt lagen, tillfällig föräldrapenning samt  ledighetsavdrag och ledighetsperiod.   

Läs mer »
1 290:-
+

Incitamentsprogram – onlinekurs

Incitamentsprogram är ett vanligt sätt att behålla och belöna kvalificerad personal i företaget. I den här webbkursen går Urban Kardvik igenom vad man bör tänka på när man utformar ett incitamentprogram. Han använder fyra konkreta exempel på företag med olika utmaningar och ger förslag på lämpliga upplägg utifrån företagets situation.


Läs mer »
1 890:-
+

Karensavdrag – eKurs

Från 1 januari 2019 ska ett karensavdrag användas istället för karensdag när en anställd är sjuk och får sjuklön från arbetsgivaren. I den här webbkursen får du en grundlig genomgång av reglerna och vi tittar även närmare på olika räkneexempel.


Läs mer »
990:-
+

Lön I – eKurs

I denna webbkurs lär du dig de viktigaste momenten i ett företags eller en förenings löneadministration. Efter avslutad kurs bör du klara av de vanligast förekommande momenten i löneberäkningsarbetet.

Se en film om eKursen »

Läs mer »
2 490:-
+

Kvalificerade personaloptioner – eKurs

Sedan 2018 gäller att anställda kan få s k kvalificerade personaloptioner till förmånliga villkor och utan tunga skattekonsekvenser. I den här e-kursen får du bland annat en genomgång av skattereglerna om kvalificerade personaloptioner och vilka kriterier som måste uppfyllas för att optionerna ska anses kvalificerade och därmed förmånliga.

Läs mer »
1 290:-
+

Personalnyheter 2020– eKurs

Under denna webbkurs blir du uppdaterad på de viktigaste nyheterna på personalområdet 2020. Kursen vänder sig främst till dig som arbetar med personal- och löneadministration eller som har arbetsgivaransvar.

Läs mer »
1 290:-
+

Rehabiliteringsansvar och anställningsskydd – eKurs

Praktisk inriktad onlinekurs om arbetsgivarens rehabiliteringsansvar och dess inverkan på anställningsskyddet. När kan sjukdom vara saklig grund för uppsägning och hur långt sträcker sig egentligen arbetsgivarens rehabiliteringsansvar? 

Läs mer »
1 890:-
+

Representation – eKurs

Representation är en webbkurs helt inriktad på skatte- och momsreglerna kring representation. Du lär dig vad som är avdragsgill respektive inte avdragsgill representation och vilka beloppsgränser som gäller. Hur momsen hanteras och i vilka fall det kan uppstå en förmån för den anställde är andra frågor vi reder ut. 

Se en film om eKursen »

Läs mer »
1 290:-
+

Semester – eKurs

Under denna webbkurs får du en rejäl genomgång av de regler och beräkningar som ligger till grund för semesterhanteringen. Kursen bygger på semesterlagens bestämmelser men vi tittar även på kollektivavtalens vanligaste regler för bland annat semesterlön.

Se en film om eKursen »

Läs mer »
2 490:-
+

Traktamente – eKurs

I den här webbkursen lär du dig hur skattereglerna för anställda och företagare i samband med tjänsteresor fungerar. Vi går bland annat igenom vilka krav som måste vara uppfyllda för att skattefritt traktamente ska kunna betalas ut och med vilka belopp. 

Se en film om kursen »

Läs mer »
1 290:-

Så här fungerar våra e-kurser

En e-kurs går du helt i din egen takt. Kurserna innehåller filmade föreläsningar i kombination med förtydligande texter och bilder. Du kan pausa var du vill i kursen och sedan återgå till det avsnitt där du senast befann dig. Särskilt intressanta avsnitt kan du gå igenom flera gånger.

Flera av kurserna innehåller dessutom övningsexempel och kontrollfrågor där du kan testa dina kunskaper.

Efter genomfört köp får du instruktioner och inloggningsuppgifter med e-post. Du hittar alla dina e-kurser i eKursportalen på mitt.blinfo.se. Här finns mer information om alla e-kurser, en kort presentation av kursen och du kan enkelt söka efter rätt kurs för dig.

Användarvillkor

Inloggningsuppgifterna är personliga och du kan endast få kursintyg för en deltagare per köpt kurs.Efter genomförd e-kurs kontaktar du oss för att få ett kursintyg.

   

  Ring oss!

  Mån-tors 08:30-16:30
  Fredag 08:30-16:00

  0650-541400

  Maila oss!

  Vi svarar inom 24 timmar, dygnet runt vardagar

  info@blinfo.se

  Kontakta oss

  Kontakta mig

  Namn:* 
  Telefonnummer:* 
  Kontakta mig angående:

   

  För information om hur vi behandlar dina personuppgifter »