Just nu får du 50% rabatt på våra böcker och e-böcker.
Erbjudandet gäller t o m 28/11 och gäller ej Rätt-serien. Rabatten dras i kassan.

Vilka är fördelarna med enskild firma?

Svar:
Exempel på några fördelar med enskild firma som företagsform är:

  • Fullkomligt inflytande

Du har fullkomligt inflytande över verksamheten som ägare i en enskild näringsverksamhet. I ett handelsbolag är det delägarna som gemensamt bestämmer över bolagets tillgångar och skulder. I aktiebolaget utgörs det ekonomiska ägandet av antalet aktier som varje aktieägare har. Inflytandet är också kopplat till aktieinnehavet där den som har många aktier har mer att säga till om. Den aktieägare som har tillräckligt många aktier kan bestämma allt i bolaget. I en ekonomisk förening gäller istället principen att varje medlem har en röst. Det innebär att nya medlemmar har lika mycket att säga till om som gamla medlemmar.

  • Mindre krävande administration och formalia 

Det finns ingen särskild lag om enskild näringsverksamhet och för en enskild firma gäller inte heller någon omfattande formalia. I jämförelse med ett aktiebolag, den mest reglerade företagsformen, där bland annat bolagsstämma och styrelsemöten måste hållas och protokollföras. Det gäller även om du är den enda aktieägaren, sitter ensam i styrelsen och inte har några anställda utöver dig själv. I mindre verksamheter kan därför dessa regler kännas både överdrivna och krångliga.

En enskild firma behöver vanligtvis bara upprätta ett årsbokslut (som inte registreras någonstans) och för de allra flesta enskilda firmor räcker det med ett förenklat årsbokslut. Medan ett aktiebolag måste avsluta sina räkenskaper med att upprätta en årsredovisning som är mer omfattande än ett årsbokslut. Den ska sedan registreras hos Bolagsverket.

  • Fördelaktigare sjukförmåner

Har du en enskild firma omfattas du som företagare inte av sjuklönesystemet. Det innebär att du vid sjukdom istället får sjukpenning ifrån Försäkringskassan, eftersom du inte räknas som anställd i din enskilda firma. Företaget måste alltså inte stå för din ersättning såsom ett aktiebolag måste göra.

En fördel med enskild firma är att du kan välja hur många karensdagar som du vill ha i sjukförsäkringen och egenavgifterna betalas sedan utifrån det. Du har då att välja mellan 1,7, 14, 30, 60 och 90 karensdagar. Sjukpenningen betalas ut från Försäkringskassan efter karenstiden. I underlaget för sjukpenning ingår också ett eventuellt bilförmånsvärde. Har du däremot ett aktiebolag får du ingen ersättning från Försäkringskassan de första 14 dagarna av sjukperioden (den så kallade sjuklöneperioden). Då är inte heller värdet av bilförmånen sjukpenninggrundande.