Just nu får du 50% rabatt på våra böcker och e-böcker.
Erbjudandet gäller t o m 28/11 och gäller ej Rätt-serien. Rabatten dras i kassan.

Vilka är nackdelarna med enskild firma?

Svar:
Exempel på nackdelar med enskild firma som företagsform är:

  • Omfattande personligt ansvar

När du är ägare av en enskild firma är du samtidigt själva företaget, vilket gör att din egen ekonomi och företagets blir invävda i varandra (samma sak för handelsbolag). Det finns ingen tydlig skiljelinje mellan företaget och dig själv, till skillnad från ett aktiebolag där skiljelinjen är knivskarp. Det beror på att en enskild firma är en fysisk person och inte en juridisk person. I den enskilda firman använder du ditt eget personnummer som registreringsnummer. Dessutom har du själv fullständigt personligt ansvar för alla skulder och förpliktelser i företaget. Det är du som personligen ingår alla avtal, ansvarar för anställda, lånar pengar, osv.

Aktiebolaget däremot är en juridisk person, dvs skild från dig som ägare. Din egen ekonomi och företagets är inte invävda i varandra utan hålls åtskilda. Formellt har du då som ägare inget personligt ansvar för skulder och förpliktelser i bolaget. På så sätt blir aktiebolaget mer tydligt och pedagogiskt i jämförelse med enskild näringsverksamhet och handelsbolag. Visserligen kommer du som regel inte helt undan ansvar i vissa lägen, t ex vid obetalda skatter eller borgensförbindelser kan det bli fråga om ett personligt ansvar – så kallat ansvarsgenombrott. Du är dock i de flesta fall bättre skyddad än om du har enskild näringsverksamhet eller handelsbolag. Även om handelsbolaget är en juridisk person har nämligen bolagsmännen (delägarna) solidariskt och personligt ansvar för bolagets skulder. Det finns också en särskild form av handelsbolag som heter kommanditbolag. Då är endast minst en av delägarna (komplementären) fullständigt ansvarig för bolagets förpliktelser. Därför är aktiebolag en passande bolagsform för ekonomiskt riskfyllda verksamheter.

  • Inte lämpligt om man har anställda

Det är möjligt att ha anställda i en enskild firma men det är inte att rekommendera. Först och främst på grund av riskerna. När du går från ett enmansföretag till att ha anställda ökar de fasta kostnaderna samtidigt som du som ägare ansvarar inte bara för din egen utan också för de anställdas privatekonomi. Därför är det ur risksynpunkt fördelaktigt att ha aktiebolag istället om man har eller planerar att ha anställda.