Kooperativ

I princip samma sak som en ekonomisk förening.

Att bedriva en verksamhet enligt kooperativa principer betyder att medlemmarna är engagerade i den ekonomiska verksamhet som föreningen bedriver och att besluten fattas enligt principen en medlem – en röst.

Det finns ekonomiska föreningar som inte är kooperativ och där medlemmarna har olika rösträtt, t ex vissa åkeriföreningar.

Föreningar - Ordförklaring för kooperativ - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 30 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.