Föreningar / Styrelseprotokoll i föreningar är inte offentliga

Styrelseprotokoll i föreningar är inte offentliga

LEI-koder för värdepappershandel

Styrelseprotokollen i ideella föreningar och bostadsrättsföreningar är inte offentliga. Varken föreningens medlemmar eller utomstående har någon absolut rätt att få se dem. 

Publicerad: 2019-03-10

De kopior som styrelseledamöterna får ska inte heller utan vidare visas upp för någon utanför styrelsen utan föregående styrelsebeslut. Detta ingår i styrelsens vårdnadsplikt.

Däremot har revisorerna givetvis rätt att läsa protokollen, och de bör få en kopia efter varje styrelsemöte. En av deras huvuduppgifter vid revisionen är att gå igenom alla protokoll i föreningen för att kunna bilda sig en uppfattning om hur förvaltningen skötts. Revi­sorernas uppgift är också att kontrollera att alla viktiga beslut har genomförts inom rimlig tid.

Känsliga diskussioner kan tas in i ett diskussionsprotokoll

I en väl fungerande förening ska naturligtvis styrelsen beslut spridas till medlemmarna på något sätt. En vanlig variant är att styrelsen skriver ett protokoll där endast besluten framgår, ett så kallat beslutsprotokoll, och som offentliggörs. Diskussionerna bakom besluten, som ibland kan vara känsliga, kan istället skrivas in i ett diskussionsprotokoll som inte är offentligt. Ett sådant protokoll kan även bara bra att titta tillbaka på om någon ledamot senare ska försvara sitt beslut.

Faktagranskat innehåll du kan lita på

Den här artikeln är skriven och faktagranskad av medarbetare på Björn Lundén med lång erfarenhet av det aktuella ämnet.

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som startades redan 1987 och som sedan dess förenklat företagarnas vardag genom smarta och lättanvända lösningar inom främst redovisning, lön och skatt.

Varsågod att ta del av vår samlade företagskunskap!