Just nu får du 50 % sommarrabatt på alla böcker och e-böcker!

Behöver jag deklarera enskilda firman om jag gjort ett årsbokslut?

Svar:
Ja, du måste ändå deklarera. Tanken är dock att du som gör ett förenklat årsbokslut i princip även fullgör din deklarationsplikt för poster fram till bokfört resultat (R11) på blankett NE.