Just nu får du 50 % sommarrabatt på alla böcker och e-böcker!

Vad ska ett förenklat årsbokslut innehålla?

Svar:
Det förenklade årsbokslutet ska innehålla en resultaträkning och en balansräkning som ska upprättats enligt god redovisningssed. Du ska också lämna en upplysning om hur mycket du har avsatt till obeskattade och delbeskattade reserver.