Just nu får du 20 % rabatt på alla onlinekurser! Gäller t o m 2 maj.

Företagande / 6 av 10 företagare oroliga för sjukskrivning

Sex av tio småföretagare oroliga för  sjukskrivning

LEI-koder för värdepappershandel

57 procent av svenska småföretagare oroar sig över hur ekonomin och verksamheten skulle påverkas om de skulle tvingas bli sjukskrivna. 

Publicerad:

57 procent av svenska småföretagare oroar sig över hur ekonomin och verksamheten skulle påverkas om de skulle tvingas till sjukskrivning. Företagarnas oro gäller även de anställdas möjlighet få snabb tillgång till vård i händelse av sjukdom eller skada. Fyra av tio företagare litar inte på att deras anställda får snabb tillgång till offentlig vård den dag den behövs.

Det framgår av en undersökning som har utförts av Novus på uppdrag av försäkringsbolaget If.

Av undersökningen framgår även att var tredje småföretagare anser att en privat sjukvårdsförsäkring bidrar till att minska sjukfrånvaron. Men i endast 29 procent av företagen som omfattas av undersökningen erbjuds en arbetsgivarbetald sjukvårdsförsäkring till de anställda.

På Björn Lundén har vi ett samarbete med Länsförsäkringar och Elsa Försäkring för att hitta rätt försäkringslösning för småföretagare. Elsa försäkring bevakar och analyserar ditt försäkringsbehov och erbjuder försäkringar tillsammans med Länsförsäkringar. Behovet av sjukvårdsförsäkring är en av delarna som ingår i analysen, som syftar till att du är rätt försäkrad till rätt pris.

Här kan du läsa mer om försäkringstjänsten »