Balanced scorecard (BSC)

Balanced scorecard är en modell för styrning och mätning av ett företags resultat.

Modellen utvecklades 1992 av två Harvard-ekonomer och bygger på att man försöker hitta en optimal balans mellan företagets viktigaste verksamheter genom att kombinera traditionella finansiella mått (soliditet, likviditet m fl) med verksamhetsnära mått som uppmärksammar produktutveckling, kunder, konkurrenter, medarbetarnas behov av kompetens och andra värden som inte omedelbart ger intäkter.

Förenklar företagandet med kunskap & mjukvara - Björn Lundén - Ordförklaring för balanced scorecard (BSC) - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.