Business to business

Business to business är när ett företag i sin marknadsföring vänder sig till andra företag (B2B). Marknadsföring mot privatpersoner kallas konsumentmarknadsföring (B2C).

Förenklar företagandet med kunskap & mjukvara - Björn Lundén - Ordförklaring för business to business - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.